1

Тема: Справочник по расчету ж/ю конструкций по ДБН, СНиП и Еврокоду

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!!!
ЧП «ПОСОФИК» реализует новый справочник:
«Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій
за ДБН В.2.6-98:2009 в порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84*           і EN 1992-1-1 EUROCODE 2 »
        Этот справочно-учебного пособия является вспомогательным инструментарием при эксплуатации нормативных положений, вызывающих определенные сложности при переходе от традиционного подхода, основанного на теории предельного равновесия, к прямому деформационного расчета. Одновременно, и это является одним из основных вопросов, который возникает при рабочем проектировании, здесь дается оценка качественных и количественных расхождений между результатами, полученными по СНиП, ДБН, Еврокод 2.
       Пособие предназначено как для повседневной работы инженеров-проектировщиков и строителей, так и для обучения студентов и инженерно-технических работников.
Авторы- Бабаев В.М., Бамбура А.М., Пустовойтова О.М., Резник П.А., Стоянов Е.Г., Шмуклер В.С.
Харьков, 2015г.
СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА
Передмова
1.Загальні положення і припущення
1.1. Фізико-механічні характеристики бетону і арматури
1.2. Згинальні елементи
1.2.1. Загальний випадок визначення напружено-деформованого стану перерізу
1.2.2. Несуча здатність нормальних прямокутних перерізів з одиночним армуванням. Визначення необхідної площі арматури та несучої здатності
1.2.3.Несуча здатність нормальних прямокутних перерізів з подвійним армуванням. Визначення армування та несучої здатності
1.2.4. Несуча здатність нормальних перерізів таврового профілю. Визначення положення нейтральної осі, необхідного армування та несучої здатності
1.2.5. Несуча здатність похилих перерізів за поперечною силою. Конструктивні вимоги
1.2.6. Несуча здатність елементів при двовісному згині
1.3. Стиснуті елементи
1.3.1. Основні поняття. Урахування геометричних недосконалостей і впливу другого порядку
1.3.2. Розрахунок стиснутих елементів за першою формою рівноваги.Визначення армування та несучої здатності
1.3.3. Розрахунок елементів за другою формою рівноваги
1.3.4. Конструктивні вимоги з проектування стиснутих елементів
1.4. Крутіння. Розрахунок елементів на крутіння
1.5. Продавлювання. Розрахунок безбалкових перекриттів і фундаментів під колони
1.5.1. Розрахунок плит без поперечної арматури
1.5.2. Розрахунок фундаментів під колони на продавлювання
1.5.3. Розрахунок плити безбалкового перекриття з поперечною арматурою
1.6. Попередньо напружені елементи
1.6.1. Попередньо напружена арматура
1.6.2. Зусилля попереднього напруження. Втрати попереднього напруження
1.6.3. Особливості розрахунку попередньо напружених елементів
1.7. Розрахунок залізобетонних елементів за другою групою граничних станів
1.7.1. Розрахунок елементів на тріщино утворення
1.7.2. Розрахунки на деформативність
1.8. Конструювання залізобетонних елементів і конструкцій
1.8.1. Розміщення арматури у перерізах
1.8.2. Анкерування і з`єднання поздовжньої арматури
1.8.3. Особливості конструювання попередньо напружених елементів
Література до розділу 1

    2.Чисельна імплементація деформаційного методу розрахунку, запропонованого у ДСТУ Б В.2.6 - 156:2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування»
2.1. Алгоритмізація поставленої задачі
2.1.1. Алг.-1 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги залізобетонного розрахункового прямокутного позацентрово стиснутого перерізу
2.1.2. Алг.-2 - Алгоритм розрахунку випадкового ексцентриситету прямокутного перерізу
2.1.3. Алг.-3 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги залізобетонного розрахункового прямокутного перерізу, що зазнає згин
2.1.4. Алг.-4 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги залізобетонного розрахункового двотаврового перерізу, що зазнає згин
2.1.5. Алг.-5 - Загальний алгоритм для отримання масиву результатів при розрахунку за нелінійною деформаційною методикою
2.1.6. Алг.-6 - Загальний алгоритм для отримання площі армування при розрахунку за нелінійною деформаційною методикою
2.2. Програмне забезпечення розроблених алгоритмів
2.3. Інструкції для користувача при роботі з розробленими програмами
2.4. Аналіз отриманих результатів з програм, розроблених згідно з ДСТУ Б В.2.6-156:2010
2.5. Приклад розрахунку
2.6. Загальні вказівки
3. Деякі рекомендації до розрахунку і конструювання багатоповерхових будівель з монолітного залізобетону
3.1. Загальна частина
3.2. Основні поняття і конструктивні особливості
3.3. До визначення жорсткостей при врахуванні сполучень навантажень
3.4. Компоновка будівлі
3.5. Розрахунок стійкості будівлі
3.5.1. Статична стійкість.
3.5.2.Приклад оцінки статичної стійкості будівлі
3.5.3. Особливі випадки
3.5.4. Прогресуюче обвалення
Література до розділу 3
Додаток 1. Табл. Значення коефіцієнтів  ,  та 
Додаток 2. Сортамент арматури
Додаток 3. Коефіцієнти надійності матеріалів
(табл.. 2.1. ДБН В 2.6-98-2009)

ОБЪЕМ СПРАВОЧНИКА: 240стр.,  СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –320,00 грн. ;
  ЗАКАЗ СПРАВОЧНИКОВ: по тел/факс (057) 715-03-75,  (067) 475-12-82,  066 (264-50-94)                                   ЧП «ПОСОФИК» г. Харьков,
по почте: ЧП "Пософик", а/я 8794, г. Харьков – 2,  61002;  e-mail: ntk75@mail.ru, http://posofic.etov.ua
ЧП «Пософик» реализует широкий выбор литературы и НТД в области строительства и архитектуры.                                      Подробный каталог высылается по запросу

Понравилось! Не понравилось