1

Тема: Капремонт дорог

Каким сертификатом надо прикрыть капремонт дороги за бюджетные средства? Я думаю так:1.Дефектный акт.2.Составления сметы на капремонт дороги за подписью сертифицированного сметчика. Но еще требуют расчет категории сложности, а здесь сметчик не проходит.Что делать?

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Капремонт дорог

А причем тут категория сложности? Вы делали проект на капремонт? Ведь, согласно п.4.1 ДСТУ Н Б В.1.2-16-2013 изм. 1 "Клас наслідків (відповідальності) будівлі, будинку, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та категорію складності об'єкта будівництва зазначають у завданні на проектування. У разі якщо розраховані клас наслідків (відповідальності) та категорія складності не співпадають із зазначеними у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни.
Категорію складності використовують для визначення стадійності проектування, обов’язковості проведення експертизи проектної документації, дозвільних процедур та розраховують під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводять у пояснювальній записці проектної документації на будівництво.."
И еще тот же ДСТУ Пункт 4.14, абзац перший викласти у новій редакції: «При розробленні проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення частини існуючого об’єкта або технічне переоснащення всього об’єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням категорію складності об’єкта будівництва за такою документацією визначають без урахування категорії складності об’єкта, що експлуатується
Так что если нет проетной документации на кап.ремонт -  откуда появится расчет?
Посылайте всех на...первоначальный проект

Понравилось! Не понравилось