1

Тема: Что является основанием для проектирования?

В ТЗ на проектирование есть пункт "Основание для проектирования".

Подскажите, пожалуйста, что является этим основанием - договор, решение заказчика  или органа власти (самоуправления), какой-либо другой документ? Желательно со ссылкой на НПА.

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Что является основанием для проектирования?

ДБН А.2.2-3-2012. там по кожній стадії проектування розписано що є підставою для проектування (ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП, Р).

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Что является основанием для проектирования?

хоча написано жоволі туманно і напркилад на стадію РП взагалі нічого

Понравилось! Не понравилось

4

Re: Что является основанием для проектирования?

Микола пишет:

хоча написано жоволі туманно і напркилад на стадію РП взагалі нічого

Я смотрел этот документ до того, как задал здесь вопрос. Тем более, что меня интересует как раз стадия РП.

Понравилось! Не понравилось

5 Отредактировано Beryai (2014-05-27 22:59:46)

Re: Что является основанием для проектирования?

Основанием для проектирования (причем любой стадии) является договор на выполнение проектных (изыскательских) работ.
У меня любая ПЗ начинается словами: "Данный проект (раздел и т.д.) разработан на основании: 1) договора, 2)... а дальше перечисляются исходные данные ну и в конце сертификат

Понравилось! +1 Не понравилось

6

Re: Что является основанием для проектирования?

Beryai пишет:

Основанием для проектирования (причем любой стадии) является договор на выполнение проектных (изыскательских) работ.

Это закреплено каким-то НПА?

Понравилось! Не понравилось

7

Re: Что является основанием для проектирования?

в нас такого не бачив прописано ніде. А ось в РФ в постанові №87 чітко записано що лише на підставі заяви та договору можуть виконуватись проектні роботи

Понравилось! Не понравилось

8

Re: Что является основанием для проектирования?

Маркшейдер пишет:

Это закреплено каким-то НПА?

Кроме обычной логики (на основании чего Вы как частное (юридическое) лицо можете выполнять работу (оказывать услуги)?)
есть еще +100500 различных документов, например:

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 20.04.2012 р. N 64/06/187-12

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг особою може здійснюватися як на підставі трудового договору (статті 21 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) так і, зокрема, на підставі цивільно-правових договорів, що відомі на практиці як "трудові угоди".

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівника приймають на роботу (посаду) для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно зі статтею 837 Цивільного кодексу України за договором підряду (цивільно-правовим договором) одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, не може вимагати гарантій, передбачених для суб'єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу працівника, сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Крім того, частиною другою статті 48 КЗпП передбачено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Записи про виконання робіт на підставі цивільно-правових договорів до трудової книжки не заносяться.

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Шило

Понравилось! Не понравилось