26

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Дюма пишет:

А если попробовать сделать встроенную или крышную котельную  отдельным проектом и только ее отдать на экспертизу?

Вряд ли у вас такое получится :( Это разве что у вас задача стоит сугубо сделать котельную, тогда да. А если, например, вы проектируете отдельно стоящую котельную в составе жилого комплекса, который по расчетам имеет третью категорию, то нести на экспертизу надо будет весь проект целиком. Ведь проект  наверное будет называться "Жилой комплекс такой-то по улице такой-то в городе таком-то" и котельная будет всего лишь строение под номером на генпплане.

У меня вот в связи с этим возник вопрос - В связи с тем, что котельная выше 200 кВт это 5 категория сложности, не потребует ли экспертиза разработки дополнительных разделов проекта? Например, раздел посвященный гражданской обороне, оповещению населения города о аварии, мероприятия по эвакуации населения в случае аварии? Ведь экспертизе то побоку что будет 250 кВт (например) мощности... 5 категория, значит будьте добры обеспечьте... Бред какой-то! ?(

Понравилось! Не понравилось

27

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Я думаю (знать наверняка сегодня сложно), что необходимость разработки раздела гражданской обороны должна указываться в ТУ МЧС. Если МЧС не записало, то и делать его не нужно. Сейчас как раз таким образом ответил экспертизе - она задумалась.

Понравилось! Не понравилось

28 Отредактировано Сашко (2013-09-11 20:45:59)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Згідно Наказу МНС України № 485 від 10.02.2012:

3.1 Розроблення та оформлення розділу "інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" проводиться відповідно до вимог ДБН А.2.2-3  , ДБН В.1.2-4, ДСТУ Б А.2.2-7 для наступних об'єктів:
об'єктів, що можуть спричинити виникнення НС техногенного і природного характеру та вплинути на стан захищеності населення і територій (рекомендований перелік цих об'єктів наведено у пункті 3.1.1);
об'єктів національної економіки, що забезпечують стійке функціонування держави в умовах НС техногенного та природного характеру і в особливий період (рекомендований перелік цих об'єктів наведено у пункті 3.1.2);
споруд підземного простору населених пунктів, які планується використовувати для укриття населення (рекомендований перелік цих споруд наведено у пункті 3.1.3);
об'єктів, будівництво яких планується на територіях, що розташовані у небезпечних зонах, визначених у ДБН В.1.2-4 (перелік цих зон наведено у пункті 3.1.4).

+ открыть спойлер

3.1.1 До об'єктів, що можуть спричинити виникнення НС техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, рекомендується відносити наступні об'єкти:
ХНО (у тому числі склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи, об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва, станції знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах очисних споруд, об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів);
радіаційно небезпечні об'єкти (атомні електростанції (далі - АЕС), підприємства з виготовлення і переробки ядерного палива, підприємства по збереженню та похованню радіоактивних відходів, підприємства з видобутку, переробки та збагачення урану, науково-дослідні організації, які працюють з ядерними реакторами тощо);
пожежовибухонебезпечні об'єкти (а саме - об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств; видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини; станції розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної категорії); автозаправні та газозаправні (з використанням зрідженого газу) комплекси, газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів, газові та вугільні котельні (за винятком котелень, призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків); вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива);
гідродинамічні небезпечні об'єкти (водонапірні гідротехнічні споруди класу (підкласу) наслідків СС3, СС2-1, СС2-2);
висотні будівлі класу наслідків СС3 (для будівель заввишки понад 100 м) та СС2 (для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м);
інші об'єкти, яким за результатами ідентифікації та декларування безпеки надано статус ОПН, відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (956-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";
інші об'єкти, які внесено (підлягають внесенню) до реєстру ПНО, відповідно до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів (z0062-01) , затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 № 338, зареєстрованим у Мін'юсті від 24 січня 2001 р. за № 62/5253.
3.1.2 До об'єктів національної економіки, що забезпечують стійке функціонування держави в умовах НС техногенного та природного характеру і на особливий період, рекомендується відносити:
пункти управління керівництва держави, центральних і місцевих органів виконавчої влади;
об'єкти газопостачання (об'єкти видобування, зберігання (газосховища), переробки, транспортування та розподілу природного, скрапленого газу, зокрема газозаправні (з використанням зрідженого газу) комплекси, газонаповнювальні станції та пункти, склади газу та газопродуктів);
об'єкти водопостачання та водовідведення (зокрема об'єкти знезараження, підготовки, очищення, зберігання питної води та знезараження і очищення каналізаційних стоків у системах очисних споруд);
об'єкти електропостачання (об'єкти виробництва, транспортування та розподілу електроенергії, у тому числі повітряні лінії електропередачі потужністю понад 110 кВ);
об'єкти електрозв'язку, проводового та радіомовлення і телебачення;
об'єкти повітряного транспорту (аеропорти та аеродроми, центри управління повітряним рухом);
об'єкти морського та річкового транспорту (порти, судноремонтні заводи та бази, об'єкти роботи із вантажами, пункти управління рухом);
об'єкти залізничного транспорту (залізничні вузли та станції (сортувальні, вантажні), ремонтні заводи та депо, пасажирські вокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, пункти управління залізничним рухом);
об'єкти метрополітену (лінійні ділянки, депо та станції, пункти управління рухом);
об'єкти автомобільного транспорту (пасажирські автовокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, автомобільні заправні станції та комплекси);
інші об'єкти національної економіки, які належать (або підлягають віднесенню на етапі проектування) до відповідної категорії з цивільного захисту (цивільної оборони), відповідно до вимог Порядку віднесення об'єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 227дск (227-2010-п) "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)".
3.1.3 До споруд підземного простору населених пунктів, які планується використовувати для укриття населення, рекомендується відносити:
автодорожні магістральні, міські, пішохідні тунелі;
камери (транспортні, з'їзди, підземні переходи між станціями, склади тощо);
автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини тощо.
3.1.4 Розроблення розділу ІТЗ ЦЗ здійснюється також для об'єктів, будівництво яких планується на території, розташованій у небезпечних зонах (згідно з ДБН В.1.2-4), а саме:
зонах можливого небезпечного або сильного радіаційного забруднення навколо радіаційно небезпечного об'єкта;
зонах можливого небезпечного хімічного забруднення навколо ХНО;
зонах можливого катастрофічного затоплення.

Понравилось! +1 Не понравилось

29

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Сашко, большое спасибо за ответ! Стянул с сайта МЧС этот приказ вместе с методичкой.

Понравилось! Не понравилось