1 Отредактировано consultant (2012-05-15 17:59:42)

Тема: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

ДБН В.1.2-№-201Х ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ, БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД:
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdi … _Red2_.pdf

прДСТУ Б В.1.2-№:201Х  ОБСТЕЖЕННЯ І ПАСПОРТИЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdi … U_Red2.pdf

Понравилось! Не понравилось

2 Отредактировано consultant (2012-05-17 06:23:13)

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

Читаю і дивуюся.
ДБН В.1.2-№-201Х:

7.9  Паспортизації підлягають усі будівлі  та інженерні  споруди  всіх
підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності.

5.7.1.5  Примірний перелік робіт з капітального ремонту виробничих
будівель та інженерних споруд наведений у додатку 2.5 до НПАОП 45.2-4.01.
Примірний перелік робіт з капітального ремонту житлових будинків та
прибудинкових територій наведено у [Д.9, Д.10].

Так, для яких будівель пишуть: виробничих, житлових (а ще забули про громадські)?

3.2.16  Спеціалізована організація (СО)  –  організація, яка відповідає
вимогам  НПАОП 45.2-4.02-98  Положення про спеціалізовані організації з
проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою
забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

А яке відношення мають НПАОП до житлових і громадських будинків? Адже спеціалізовані організації (СО) визначаються на підставі вимог НПАОП 45.2-4.02-98. Взагалі-то, вимоги до спеціалізованих організацій в НПАОП 45.2-1.01-98, п.1.5:

...Спеціалізована організація - це організація, яка має ліцензію Держбуду України на виконання робіт з обстеження за кодами - 5.02.01 (огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд та їх захисту) та 5.02.02 (обстеження, випробування, діагностика і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та їх захисту) за Кодифікатором видів робіт у проектуванні та будівництві, що підлягають ліцензуванню, за-твердженим та введеним у дію наказом Держкоммістобудування України від 19.07.95 N 148 з 1.10.95 - із зазначенням у додатку до ліцензії тих типів будівель (споруд) та їх конструкцій, які ця організація може обстежувати, та яка відповідає вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель та споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженому наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288 та зареєстрованому в Мін'юсті України 06.07.98 за N 425/2865.

А також в НПАОП 45.2-4.02-98, п.1.3:

...СО створюється наказом по Держбуду України, за погодженням з Держнаглядохоронпраці України, на базі науково-дослідних, проектних, будівельних та інших організацій будь-яких форм власності і які мають ліцензії на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва, зокрема на обстеження будівельних конструкцій, за поданням відомства, якому ця організація підпорядковується, і погодженням головної організації з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд (далі - ГКНО). СО призначається на строк дії ліцензії.

Із 2007 року перестали видавати щорічний наказ про створення СО. За 5 років закінчилися всі ліцензії створених СО. Зараз нема жодної СО, тому що вони призначались на строк дії ліцензії. Та й Держбуду вже нема.

Головна вимога - це ліцензії, а де вони зараз?

Без вирішення питання про те, хто має право виконувати обстеження, в яких випадках обстеження буде обов'язковим, які штрафні санкції у випадку ігнорування паспортизації - ці нові документи будуть просто макулатурою.

А як співвідносяться нові документи із Законом України "Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна"? Наприклад, прДСТУ Б В.1.2-№:201Х, п.9.3:

Згідно із НПАОП 45.2-1.01,  ПТС для новозбудованої  споруди
оформлюють безпосередньо після прийняття її в експлуатацію. Характеристику
технічного стану споруди заносять  до  ПТС на підставі документів, оформлених у
порядку, встановленому для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів.

А навіщо тоді проводиться технічна інвентаризація із визначенням технічного стану споруди перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів?
Навіщо мати два паспорти для визначення технічного стану???

Понравилось! +1 Не понравилось

3 Отредактировано consultant (2012-05-17 12:55:59)

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

Як у нас кажуть: нема кеби - то позич.

Про те, як в Росії вирішують питання обстеження будівель та споруд:

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
http://www.rg.ru/2009/12/31/tehreg-zdaniya-dok.html

ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
http://dwg.ru/dnl/8808

Деякі цитати:

1. ГОСТ Р 53778-2010, п.3.5 "специализированная организация: Физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений."

2. ГОСТ Р 53778-2010, п.4.1 "... Требования к специализированным организациям, осуществляющим обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора.
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора, также ведется реестр специализированных организаций."

3. ГОСТ Р 53778-2010, п.4.2 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.

Там тоже не все так гладко: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57824

Понравилось! Не понравилось

4

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

Рекомендую!

Новая версия базы ДБН на сайте Минрегиона:
http://minregion.gov.ua/index.php?optio … mp;lang=uk

Понравилось! +1 Не понравилось

5 Отредактировано consultant (2012-07-18 19:21:05)

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

На сайті Мінрегіону повісили РАНО - реєстр аварійно-небезпечних обєктів: http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdi … _07_12.pdf

Хто-небудь зможе пояснити, що там роблять житлові будинки?

Цитую, як цей реєстр правильно називається:

- Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд.

(Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
та Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 27 листопада 1997 року N 32/288
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 1998 р. за N 423/2863 )

Може, я щось прогавив і житлові будинки теж паспортизуються?

Чи, може цей реєстр не має відношення до НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 45.2-4.01-98; НПАОП 45.2-4.02-98; НПАОП 45.2-4.03-98?

Понравилось! Не понравилось

6 Отредактировано vladgla (2012-07-19 12:12:18)

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

consultant пишет:

Рекомендую!
Новая версия базы ДБН на сайте Минрегиона

Вау!
Спасибо, consultant!
Как много нам открытий чудных!
В разделе Б отсутствует ДБН 360-92 (Градостроительство городских и сельских поселений)  или его действующий аналог; в разделе В есть много очень полезных норм (даже 2 пожарных :) ), но нет норм на жилые здания... Что это: пробелы в списке действующих, а нормы на самом деле действуют? Или часом отменили, забыв заменить?

Понравилось! Не понравилось

7

Re: ДБН В.1.2-№-201Х - опаньки! Та це ж нові "Нормативні документи..."

ДБН В.2.2-9- сейчас  актуален не 99 а 2009 года...

Понравилось! +1 Не понравилось