51 Отредактировано Гравитатор (2012-06-14 15:32:45)

Re: Штрафы станут больше

Так можно строительную реформу довести до того, что включить инвестэкспертизу в состав ГАСКа, и по каждому проекту - лист замечаний с последующим штрафом на проектную организацию. И тогда за "мелкие" обьекты стоимостью проектных работ до 100 тыс. грн экономически браться будет не выгодно...

Понравилось! Не понравилось

52

Re: Штрафы станут больше

Да все идет к тому, что вообще проектировать экономичсески невыгодно :rolleyes: Все выложишь за существующие и эфимерные ошибки. Еще и в долгах останешься.
Поневоле начнешь завидовать работе дворника - никак ответственности))
ГАСК можно понять - как правило, они не совсем понимают то, что видят на бумаге. Но зачем же было убирать существующую систему согласования? Что лучшего придумали? Я не вижу.

Понравилось! Не понравилось

53 Отредактировано Маркшейдер (2012-06-14 16:09:30)

Re: Штрафы станут больше

IRBIzS пишет:

Еще раз повторюсь- не имеет права инспектор ГАСКа  проврять проэкт.

Полностью согласен.
Проектная документация рассматривалась (проверялась) должностными лицами различных органов исполнительной власти, для принятия решения о её согласовании. В настоящее время всевозможные согласования проектно-сметной документации ВНЕ ЗАКОНА.

Ст. 7 ЗУ "Об архитектурной деятельности":

"Проектна документація  на  будівництво  об'єктів,  розроблена
відповідно до містобудівних умов та  обмежень  забудови  земельної
ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої
влади,  органами  місцевого   самоврядування,   органами   охорони
культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і
природоохоронними органами."

Ч. 6 ст. 31 ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности":

"6. Проектна  документація на будівництво об'єктів не потребує
погодження
державними органами, органами місцевого самоврядування,
їх  посадовими  особами,  юридичними  особами,  утвореними  такими
органами."

Понравилось! Не понравилось

54 Отредактировано Гравитатор (2012-06-14 16:48:22)

Re: Штрафы станут больше

Смысл - централизованное перенаправление иссякающих потоков черного нала  застройщиков  мимо  подразделений СЭС, пожнадзора и органов местного самоуправления. 
По отзывам застройщиков нагрузка черным налом стала больше, чем при классической схеме в 2000-х годах.

А по поводу правомочности ГАСКа:
http://www.dabi.gov.ua/poloj_dabi.shtm
5. Держархбудінспекція має право:
1) в установлених законодавством випадках проводити перевірку об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми власності щодо додержання вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів; вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення архітектурно-будівельного контролю недоліків;
6) залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції;
7) вимагати у випадках, визначених законодавством, від замовників, підрядників, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
8) одержувати від замовників, проектних та будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
9) зупиняти будівельні роботи, що не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або проводяться без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням вимог державних стандартів; одержувати від замовників, проектних та будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, письмові пояснення щодо причини допущення порушень;
10) вносити органам ліцензування пропозиції щодо анулювання в суб'єктів господарювання, які допускають порушення вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності у будівництві;
11) одержувати від замовників, будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а також органів державної статистики дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;
12) повідомляти органи державної статистики про факти порушення встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів;
13) скасовувати рішення, прийняті інспекціями з порушенням норм законодавства;
14) складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування і накладати штрафи відповідно до законодавства;
15) передавати до органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

Працівники Держархбудінспекції мають право безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми власності.

6. Держархбудінспекція у своїй діяльності взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за додержанням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охорони праці та інших вимог, передбачених законодавством.

Понравилось! Не понравилось

55 Отредактировано Южанка (2012-06-14 17:06:19)

Re: Штрафы станут больше

складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування і накладати штрафи відповідно до законодавства;

Опять-таки... для выявления подобных нарушений у них в штате есть специалист? На данный момент вроде как нет. И потом...... опять  бег по кругу... правонарушения на момент проектирования или на момент уже отстроенного объекта? Если на моммент проектирования, то это формируется золотой неиссякаемый источник :/

Понравилось! Не понравилось

56

Re: Штрафы станут больше

Гравитатор пишет:


5. Держархбудінспекція має право:
14) складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування і накладати штрафи відповідно до законодавства;

Да, указанные права у них есть. Но действовать они имеют право только в рамках Закона. А два Закона (см. мой пост № 53), регламентирующие архитектурно-строительную деятельность, запрещают должностным лицам органов исполнительной власти согласовывать, т.е. рассматривать или проверять, проектно-сметную документацию.

Как пример. Согласно Конституции, граждане Украины имеют право избирать Президента страны. Но мы же не делаем это каждый день или каждую неделю. Выборы назначаются и проводятся в соответствии с ЗУ "О выборах Президента Украины".

Понравилось! Не понравилось

57

Re: Штрафы станут больше

Южанка пишет:

И потом...... опять  бег по кругу... правонарушения на момент проектирования или на момент уже отстроенного объекта? Если на моммент проектирования, то это формируется золотой неиссякаемый источник :/

Правопорушенням вважається передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог, і т.д.
При цьому штраф може бути накладено не пізніш як через три роки з дня вчинення правопорушення.

Понравилось! Не понравилось

58

Re: Штрафы станут больше

Сашко пишет:
Южанка пишет:

И потом...... опять  бег по кругу... правонарушения на момент проектирования или на момент уже отстроенного объекта? Если на моммент проектирования, то это формируется золотой неиссякаемый источник :/

Правопорушенням вважається передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог, і т.д.
При цьому штраф може бути накладено не пізніш як через три роки з дня вчинення правопорушення.

Браво! Неплохо придумали. При желании можно посчитать правонарушением даже неформатный лист чертежа. И т.д.  и т.п.
Вот поэтому  я и говорю: золотое дно.

Понравилось! Не понравилось

59 Отредактировано consultant (2012-06-15 05:26:35)

Re: Штрафы станут больше

IRBIzS пишет:

Эва оно как...!!! Наш местный ГАСК обратился к "спілці архитекторов" с интересным предложением. Им нужна подмога в проверке как готовых обьектов так и проектных рещений  ;) Наши архитеторы как раз потопали на заседание. Может еще чего интересного раскажут.

Это что, местная инспекция разогнала областную экспертизу? Или это сделала прокуратура? С какой стати инспекция занялась проверкой проектов? Очень хотелось бы узнать побольше - это может быть "новая генеральная линия партии".

P.S. 15.06.2012
А для чего тогда нужен был технадзор? А для чего тогда эксперты проектной документации? А еще у Минюста была идея стать у истоков приемки в эксплуатацию через обязательное обследование сооружения сертифицированными исполнителями. Сколько умников, а инспекция сомневается!

Понравилось! Не понравилось

60

Re: Штрафы станут больше

consultant пишет:
IRBIzS пишет:

Эва оно как...!!! Наш местный ГАСК обратился к "спілці архитекторов" с интересным предложением. Им нужна подмога в проверке как готовых обьектов так и проектных рещений  ;) Наши архитеторы как раз потопали на заседание. Может еще чего интересного раскажут.

Это что, местная инспекция разогнала областную экспертизу? Или это сделала прокуратура? С какой стати инспекция занялась проверкой проектов? Очень хотелось бы узнать побольше - это может быть "новая генеральная линия партии".

Та шото тема пока примялась. Но из невыразных отрывков из расказов архитекторов сделал такие выводы
-как инспектору гаска понять что  здание построено по факту с нарушениями? Он не читает ДБНов и прочей макулатуры. Так откуда ему знать сколько нужно сануздов, умывальников и т.д.? Пока что  их познания в архитектуре ограничены короткими и лаконичными указаниями сверху, типа наличие пандуса.

Понравилось! Не понравилось

61

Re: Штрафы станут больше

Не, инпекторы еще знают, что здание должно отступать на 1м  от границы участка)))))))))) Где-то услышали, наверное.

Понравилось! Не понравилось

62 Отредактировано renko (2012-06-21 17:37:24)

Re: Штрафы станут больше

Для инспектора ГАСКА есть и такая формулировка в оценке деклараций: "составлено не по форме" и не нужны ему ДБНы.

Answer, есть мысли по предложенным Вами правкам в фрагменте текста ЗУ.
В целом может быть, исправленные слова выделены красным. И по последнему абзацу: все-таки максимальный штраф нужно уменьшить - от 400 до 500, учитывая реальные доходы проектировщиков и возможное увеличение размера неоподаткованого минимума.

Post's attachments

Иконка вложений правки2.doc 28 Кб, 168 скачиваний с 2012-06-21 

Понравилось! Не понравилось

63 Отредактировано Answer (2012-06-26 09:41:31)

Re: Штрафы станут больше

Что-то я за мирскими проблемами совсем нюх потерял. Свежая редакция (№3), вписал туда же изменения к ЗУ "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"


Предложений ни от кого (за исключением renko) нет и это говорит либо о моём непререкаемом авторитете и профессионализме :lol: в сфере к_законам_поправко_написания, либо о том, что и так всех всё устраивает.
Дамы и господа, действуйте, пока это не коснулось Вас лично. Предлагайте своё видение Закона. Он же для нас пишется.

Post's attachments

Иконка вложений правки3.doc 44 Кб, 179 скачиваний с 2012-06-26 

Понравилось! Не понравилось

64 Отредактировано consultant (2012-06-26 12:46:10)

Re: Штрафы станут больше

Answer пишет:

Что-то я за мирскими проблемами совсем нюх потерял. Свежая редакция (№3), вписал туда же изменения к ЗУ "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"


Предложений ни от кого (за исключением renko) нет и это говорит либо о моём непререкаемом авторитете и профессионализме :lol: в сфере к_законам_поправко_написания, либо о том, что и так всех всё устраивает.
Дамы и господа, действуйте, пока это не коснулось Вас лично. Предлагайте своё видение Закона. Он же для нас пишется.

Решил откликнуться, хотя меня пока не касается. Под эксперта с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд" еще не придумали штрафов, хотя по логике сертификации - это самые главные эксперты. 900 вопросов в спецмодуле! Хочу срочно сдать экзамен!   :cool:

Понравилось! Не понравилось

65

Re: Штрафы станут больше

Касательно "Правок".
А кто и на каких основаниях будет определять "несуть пряму загрозу" чи не "несуть пряму загрозу"?
Очередной прямой источник коррупции получается.

Понравилось! Не понравилось

66

Re: Штрафы станут больше

Galina, Сертифицированные эксперты и организации.

Понравилось! Не понравилось

67

Re: Штрафы станут больше

Вот я и говорю, очередной прямой источник коррупции получается. Только лица изменяются  :)

Понравилось! Не понравилось

68

Re: Штрафы станут больше

Экспертами могут и будут выступать те же частные лица. Или вы хотите чтобы КАЖДЫЙ конкретный случай был описан в Законе? Если так, то на это понадобится больше времени, чем мы проживём, и больше бумаги, чем сможет произвести бумажно-целлюлозная промышленность - для того экспертиза и существует, чтоб длину саморезов в каждом узле и ширину полки проката во всех возможных типах ферм не считать заранее.

Понравилось! Не понравилось

69 Отредактировано Galina (2012-06-27 11:38:55)

Re: Штрафы станут больше

Answer пишет:

Или вы хотите чтобы КАЖДЫЙ конкретный случай был описан в Законе?

Естественно, я понимаю, что это невозможно.
Просто обращаю внимание на очередные грабли. За половину штрафа можно переквалифицировать наказание и отправить на доработку как не опасное нарушение.
Учитывая, что новые эксперты - люди "голодные" (не хочу никого обидеть лично, просто - реалии), что лучше - отправить полный штраф в госказну или взять половину себе?
Сами же через некоторое время плеваться будем.

Понравилось! Не понравилось

70

Re: Штрафы станут больше

Этого, по моему мнения, никогда нигде не избежать. Ни в образовании, ни в ГАИ, ни где либо ещё. Впрочем, повторная экспертиза влечёт за собой ответственность и для эксперта, давшего неверную оценку... Захочет ли он рисковать?

А Ваше предложение?

Понравилось! Не понравилось

71 Отредактировано Galina (2012-06-27 11:44:16)

Re: Штрафы станут больше

Answer пишет:

Этого, по моему мнения, никогда нигде не избежать. Ни в образовании, ни в ГАИ, ни где либо ещё. Впрочем, повторная экспертиза влечёт за собой ответственность и для эксперта, давшего неверную оценку... Захочет ли он рисковать?

Повторную экспертизу будет делать тот же эксперт. Так что риска никакого.  :)

Answer пишет:

А Ваше предложение?

Увы! Мы все знаем, как НЕ должно быть, а не как должно  :)
Думаю Вы правы, этого не избежать пока мы все не научимся соблюдать закон. В конце концов это нам тоже выгодно: заплатить половину эксперту, а не все - государству.  :)

Понравилось! Не понравилось

72

Re: Штрафы станут больше

Ну, скажем, на счёт "того же эксперта" не соглашусь. Заказчик имеет право выбирать сертифицированный экспертирующий орган, либо его могут назначить в судебном порядке, тем более если (тьфу-тьфу-тьфу) первый эксперт привлечён к рассматриваемому делу.

Понравилось! Не понравилось

73

Re: Штрафы станут больше

Answer пишет:

Ну, скажем, на счёт "того же эксперта" не соглашусь. Заказчик имеет право выбирать сертифицированный экспертирующий орган, либо его могут назначить в судебном порядке, тем более если (тьфу-тьфу-тьфу) первый эксперт привлечён к рассматриваемому делу.

Наказуемые замечания всплывают на этапе проверки при строительстве. Проверяющий пишет мелкие замечания, а о крупных сообщает лично проектировщику. Проектировщик все исправляет. Повторная экспертиза проходит гладко.

Понравилось! Не понравилось

74

Re: Штрафы станут больше

Galina пишет:

Наказуемые замечания всплывают на этапе проверки при строительстве. Проверяющий пишет мелкие замечания, а о крупных сообщает лично проектировщику. Проектировщик все исправляет.

Дай-то бог, что б так было, и еще до окончания  строительства, когда можно исправить критические ошибки.

Понравилось! Не понравилось

75

Re: Штрафы станут больше

Еще один интересный момент.
Думаю, начнутся жестокие войны между заказчиком и проектировщиком.
Допустим в проекте имеются нарушения норм. Допустим экспертиза их не заметила. В результате имеем "Передачу замовнику проектної документації ..., розробленої з порушенням вимог законодавства". Т.е. Стаття 96-1.
Если это будет обнаружено при проверке, то проектировщик и эксперт заплатят штрафы. Заметим, государству.
Но в то же время, они подставляют заказчика под Статью  96. "Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд".
На месте заказчика я бы подала в суд на проектировщика и эксперта.

Понравилось! Не понравилось