1 Отредактировано consultant (2014-01-02 08:44:37)

Тема: Позов до Мінрегіону - обговорення

Пропоную для обговорення адміністративний позов до Мінрегіону. Буду вдячний за будь-які висловлювання.

+ открыть спойлер

До Окружного адміністративного суду міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

Позивач:   фізична особа-підприємець
___________________________________________,
540__, Миколаївська область, м. Миколаїв,
вул. ______________________________________
Тел.: _____________________________________
Е-мейл: _______________________________ _________________________________________________
Відповідач: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9,
(044)284-05-54, 284-05-51,
278-83-90 (факс)
minregion@minregion.gov.ua


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень
16.10.2012 Верховною Радою був прийнятий закон № 5459-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ [...] . У п.13.10 вказаний закон виключив статтю 18 із  ЗУ «Про архітектурну діяльність», яка покладала здійснення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, на Атестаційну архітектурно-будівельну комісію. 
Закон був прийнятий, зокрема, у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
«Прикінцевими положеннями» закону № 5459-VI Кабінет Міністрів був зобов’язаний протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом «…забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону». Фактично, перша офіційна публікація була в «Голосі України» від 17.11.2012 (№ 218-219). Термін для перегляду і скасування нормативно-правових актів сплив 17.02.2013.
Мінрегіон України (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) допустив бездіяльність, ніяких змін у відповідні нормативно-правові акти не вніс, а нові акти приймаються ним без врахування того факту, що Атестаційна архітектурно-будівельна комісія стала незаконним формуванням.
Вважаю таку бездіяльність Мінрегіону України протиправною, оскільки ним порушено: моє право на виконання окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, через невідповідність нормативно-правових актів Мінрегіону нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

Згідно статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Стаття 113 регламентує, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України. Стаття 117 встановлює, що «…Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом».
За відсутності закону про порядок реєстрації нормативно-правових актів, їх реєстрація здійснюється відповідно до:
1.    Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (редакція від 21.05.1998),
2.    Постанови КМУ від 28.12.1992 № 731 Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (редакція від 07.11.2013),
3.    Наказу Мінюсту від 31.07.2000 № 32/5 Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру (редакція від 31.05.2013).
Постанова КМУ 28.12.1992 № 731, п.16, передбачає: «У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність». Можливість скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта (п.17,б) передбачена, зокрема, у зв’язку із набранням законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині.
Питання, пов’язані з проведенням професійної атестації, регулюється чинними нормативно-правовими і нормативними актами:
-    Законом України «Про адміністративні послуги»
-    Законом України «Про архітектурну діяльність»,
-    Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
-    Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»,
-    Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1110 «Про платну адміністративну послугу, що надається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства»,
-    Наказом Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93  «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Мін’юсті 15 липня 2011 р. за № 878/19616, 
-    Наказом Мінрегіону від 27.03.2013 № 112 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги»,
-    Наказом Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрований в Мін’юсті 19 вересня 2011 р. за № 1099/19837,
-    Наказом Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 «Про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію»,
-    Наказом  Мінрегіону від 15 грудня 2011р. № 342 «Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», зареєстрований в Мін’юсті 22 грудня 2011 р. за № 1497/20235.
Окремі питання професійної атестації регулюються актами невизначеного статусу:
-    ПОРЯДОК проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які проходять професійну атестацію (ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 25.11.2011, протокол N 1) –  текст ПОРЯДКУ… на сайті Мінрегіону
-    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 25.11.2011, протокол N 1) – Текст МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ… на сайті Мінрегіону
-    РЕГЛАМЕНТ Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 25.11.2011, протокол N 1) – Текст РЕГЛАМЕНТУ… на сайті Мінрегіону

1.    Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93
«Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію».
Положення оскаржуваного наказу не відповідають або суперечать наступним законам чи нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
1.    ЗУ «Про архітектурну діяльність», ст.18.
2.    ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.1, п.3.
3.    ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, II. Прикінцеві положення, п.2.
Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 був прийнятий на підставі статті 18 Закону "Про архітектурну діяльність", яка була виключена на  підставі  Закону  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» від 16.10.2012.
Згідно ст. 17 ЗУ «Про архітектурну діяльність», професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.
Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, набувають прав та обов’язків відповідно до закону (зокрема, можуть виконувати окремі види робіт, пов’язані із створенням об’єкта архітектури). Такий результат здійснення владних повноважень Мінрегіоном класифікується як адміністративна послуга – закон «Про адміністративні послуги» , стаття 1, п.1. Суб’єктом надання адміністративної послуги може бути «орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги» – закон «Про адміністративні послуги» , стаття 1, п.3. Суб’єктом надання адміністративної послуги не можуть бути ні Атестаційна архітектурно-будівельна комісія, ні «саморегулівні організації», які згадуються в законі «Про архітектурну діяльність», стаття 16-1, стаття 17.   
Атестаційна архітектурно-будівельна комісія є органом із невизначеним юридичним статусом, утвореним Мінрегіоном з метою здійснення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Комісія не є фізичною особою, не є юридичною особою, не є структурним підрозділом Мінрегіону. Єдині реквізити комісії – власний бланк і штамп. Комісія була уповноважена Мінрегіоном на власний розсуд прийняти РЕГЛАМЕНТ, яким вона сама собі визначила порядок діяльності.
Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 повністю не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, оскільки Атестаційна архітектурно-будівельна комісія втратила право здійснювати професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.
2.    Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 172
«Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрований в Мін’юсті 19 вересня 2011 р. за № 1099/19837.
Положення оскаржуваного наказу не відповідають або суперечать наступним законам чи нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
1.    ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.11, п.4.
У п.7 «Порядку…», затвердженого оскаржуваним наказом, плата за професійну атестацію зараховується на рахунок Мінрегіону. Порушено ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.11, п.4 - «Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету».
Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 172 в окремій частині не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, оскільки після внесення відповідних змін у п.7 «Положення…» буде відповідати нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

3.    Наказ Мінрегіону від 27.03.2013 № 112
«Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги».
Положення оскаржуваного наказу не відповідають або суперечать наступним законам чи нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
1.    ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.8, п.2, пп.1; ст.11, п.4.
2.    ЗУ «Про архітектурну діяльність», ст.17; ст.18.
3.    ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, II. Прикінцеві положення, п.2.
Наказ Мінрегіону від 27.03.2013 № 112 має два додатки: Інформаційна картка … та Технологічна картка …  .
В п.1 Інформаційної картки не вказано найменування суб’єкта надання адміністративної послуги. Порушено ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.8, п.2, пп.1. Враховуючи ст. 17 ЗУ «Про архітектурну діяльність», ст.1, п.3 ЗУ «Про адміністративні послуги», суб’єктом надання адміністративної послуги «Проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» має право бути тільки «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури», тобто, зараз це -  Мінрегіон України.
У п.11.3 Інформаційної картки вказано ОДЕРЖУВАЧА плати за адміністративну послугу – Мінрегіон. Порушено ЗУ «Про адміністративні послуги», ст.11, п.4 - «Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету».
В Технологічній картці у якості відповідальної посадової особи (структурного підрозділа) та про їхні дії вказано «Секретар відповідної секції Атестаційної архітектурно-будівельної комісії» (виконує), «Відповідна секція Атестаційної архітектурно-будівельної комісії» (виконує), «Президія Атестаційної архітектурно-будівельної комісії» (затверджує). Вказані особи (структурні підрозділи) не є посадовими особами (структурними підрозділами) Мінрегіону України і після виключення статті 18 ЗУ «Про архітектурну діяльність» не мають права виконувати частину дій із надання адміністративної послуги. 
Наказ Мінрегіону від 27.03.2013 № 112 повністю не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, оскільки не може бути застосованим за виключенням невідповідних положень.
4.    Наказ Мінрегіону від 14.10.2011 № 236
«Про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію».
Положення оскаржуваного наказу не відповідають або суперечать наступним законам чи нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
1.    ЗУ «Про архітектурну діяльність», ст..17; ст.18.
2.    ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, II. Прикінцеві положення, п.2.
Наказ Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 призначав персональний склад Атестаційної архітектурно-будівельної комісії. Останні зміни було внесено 29.07.2013. Після виключення статті 18 ЗУ «Про архітектурну діяльність» Комісія втратила право здійснювати професійну атестацію, а її члени не мають ніяких повноважень і відповідальності. Комісія має передати свої функції відповідному відділу міністерства.
Наказ Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 повністю не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, оскільки Атестаційна архітектурно-будівельна комісія втратила право здійснювати професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України прошу:
-    визнати протиправною діяльність Мінрегіону України щодо незабезпечення перегляду та скасування його нормативно-правових актів, що суперечать Закону № 5459-VI, у 3-місячний термін, передбачений законом;

-    визнати нормативно-правові акти, прийняті Мінрегіоном України, незаконними чи такими, що не відповідають нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині:
1.    Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Мін’юсті 15 липня 2011 р. за № 878/19616; - повністю.
2.    Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрований в Мін’юсті 19 вересня 2011 р. за № 1099/19837 – в окремій частині.

-    визнати нормативні акти, прийняті Мінрегіоном України, незаконними чи такими, що повністю не відповідають нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
3.    Наказ Мінрегіону від 27.03.2013 № 112 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги»;
4.    Наказ Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 «Про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію»

До позовної заяви додається:
1. Докази, що підтверджують позовні вимоги (на _____ аркушах).
2. Копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї, у кількості ____, що відповідає кількості відповідачів у справі.
3. Документ, що підтверджує сплату судового збору.
"___" ____________ 2014 року
__________________ (підпис)

Post's attachments

Иконка вложений Позов до Мінрегіону-обговорення.docx 34.15 Кб, 520 скачиваний с 2014-01-02 

Понравилось! +1 Не понравилось

2

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

На всякий випадок додаю всі копії цитованих першоджерел.

Post's attachments

Иконка вложений Першоджерела.zip 697.81 Кб, 243 скачиваний с 2014-01-02 

Понравилось! Не понравилось

3 Отредактировано Сашко (2014-01-05 14:18:52)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

1. Згідно п. 4 ст. 105 КАСУ, адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;
6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;
7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Цей перелік вичерпний. Як бачимо, в ньому відсутня така вимога як "визнання протиправною діяльності (бездіяльності)"

2. Фактично, перша офіційна публікація була в «Голосі України» від 17.11.2012 (№ 218-219).
Цю фразу я б дещо переробив.
Згідно п. ІІ Перехідних положень вищезазначеного Закону, цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Текст вищезазначеного Закону був опублікований у офіційному друкованому виданні Верховної Ради України - газеті "Голос України" за № 218-219 від 17.11.2012 р. Таким чином, датою набрання чинності вказаним Законом є 18.11.2013 р. Отже, термін, наданий Кабінету міністрів України для забезпечення міністерствами та іншими органами центральної виконавчої влади перегляду та скасування НПА, що суперечать положенням зазначеного Закону, сплив 18.02.2013 р.

3. Мені здається, що тут неналежний відповідач. Адже згідно прикінцевих положень, саме КМУ повинен забезпечити перегляд та скасування НПА, що суперечать положенням того Закону. Тобто КМУ не забезпечив в установлений термін цих дій. І тому винен саме КМУ, а не мінрегіон. І відповідачем повинен бути КМУ (або повинно бути два відповідачі: і КМУ і мінрегіон). Ну це особисто я так думаю.

4. У позовних вимогах слід вказувати конкретно, які частини (пункти, глави, абзаци) оскаржуваних НПА Ви просите суд визнати нечинними.

5. Згідно п. 2 ст. 171 КАСУ, право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.
Тому слід надати суду якийсь доказ того, що Ви є такою особою. До якої ці НПА були або будуть застосовані.

6. Ст. 99 КАСУ встановлює 6-місячний строк звернення до адміністративного суду з дати, коли позивач дізнався або повинен буд дізнатися про порушення своїх прав.
Тому слід обов'язково зазначити, що Ви дізнались про порушення своїх прав не раніше ніж липень 2013 року.

7. Не зовсім зрозумілий ось цей шматок тексту:
3.    Наказ Мінрегіону від 27.03.2013 № 112
«Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги».
Положення оскаржуваного наказу не відповідають або суперечать наступним законам чи нормативно-правовим актам вищої юридичної сили:
(...)
2.    ЗУ «Про архітектурну діяльність», ст.17; ст.18.

Яке значення має суперечність (несуперечність) цього наказу, прийнятого в 2013 році, статті 18 ЗУ "Про архітектурну діяльність", яку відмінено ще в 2012 році?

Понравилось! +2 Не понравилось

4 Отредактировано consultant (2014-01-04 16:49:25)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Сашко пишет:

1. Згідно п. 4 ст. 105 КАСУ, адміністративний позов може містити вимоги про:
.......

Давайте дізнаємось про точку зору самого Мінрегіону (звернення у вкладенні)

Post's attachments

Иконка вложений Колізія норм права.docx 29.2 Кб, 399 скачиваний с 2014-01-04 

Понравилось! Не понравилось

5

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant пишет:

Давайте дізнаємось про точку зору самого Мінрегіону (звернення у вкладенні)

Щось у мене цей формат не відкривається, одні каракулі. Навіть якщо відкривати різними програмами, обирати різні шрифти, міняти розширення файлу на *doc*

Понравилось! Не понравилось

6

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Сашко пишет:

...
Щось у мене цей формат не відкривається, одні каракулі. Навіть якщо відкривати різними програмами, обирати різні шрифти, міняти розширення файлу на *doc*

А так?

Post's attachments

Иконка вложений Колізія норм права.doc 66 Кб, 291 скачиваний с 2014-01-04 

Понравилось! Не понравилось

7

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant пишет:

А так?

Так норм, дякую. В принципі прочитав, ніби все чітко розписано.

Понравилось! Не понравилось

8

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Посмотрел я, что вы написали в своем "позове" и сделал вывод, что все претензии сводятся к тому, что якобы " Атестаційна архітектурно-
будівельна комісія" (далее-ААБК) не существует, так как отменен п.18 ЗУ об арх. деятельности. И далее, и положение утратило силу, и админ услуга "не такая" и т.п. Осмелюсь заметить, однако, что существует Положение о Минрегионе, утвержденное Президентом Украины, в котором сказано, что Минрегион утверждает положение об этой самой ААБК, чем он и воспользовался. Какие основания утверждать, что оно утратило силу - не понимаю.

Представьте себе, что законодатель прописал, например, в законе, что некие функции выполняет какой-то департамент Министерства, а потом спохватился и убрал это положение из закона. Означает ли это, что этот департамент вообще перестал существовать? Вряд ли. Так и здесь. Есть Положение о Комиссии, в котором прописаны ее задачи и функции, которые собственно она и выполняет.

Понравилось! Не понравилось

9 Отредактировано consultant (2014-01-07 13:31:41)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

Посмотрел я, что вы написали в своем "позове" и сделал вывод, что все претензии сводятся к тому, что якобы " Атестаційна архітектурно-
будівельна комісія" (далее-ААБК) не существует, так как отменен п.18 ЗУ об арх. деятельности. И далее, и положение утратило силу, и админ услуга "не такая" и т.п. Осмелюсь заметить, однако, что существует Положение о Минрегионе, утвержденное Президентом Украины, в котором сказано, что Минрегион утверждает положение об этой самой ААБК, чем он и воспользовался. Какие основания утверждать, что оно утратило силу - не понимаю.

Представьте себе, что законодатель прописал, например, в законе, что некие функции выполняет какой-то департамент Министерства, а потом спохватился и убрал это положение из закона. Означает ли это, что этот департамент вообще перестал существовать? Вряд ли. Так и здесь. Есть Положение о Комиссии, в котором прописаны ее задачи и функции, которые собственно она и выполняет.

Alex61!

Очень приятно видеть Вас снова на форуме. Вы и Сашко - двое моих оппонентов, которые всегда критически осмысливают все  мои высказывания, за что я вам искренне благодарен.

Теперь откроем Положение о Минрегионе - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633/2011
"     4. Мінрегіон  України відповідно  до  покладених  на   нього завдань:
...     3) приймає    рішення    про    делегування    саморегулівним
організаціям
у сфері  архітектурної  діяльності  повноважень  щодо
проведення   професійної   атестації  виконавців  робіт  (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури,  визначає  офіційне
видання, в якому публікуються такі рішення; "

И где Вы здесь увидели упоминание об ААБК?

Я специально обходил стороной Положение о Минрегионе, потому что считаю, что согласно ему, админуслуга по профаттестации вообще неосуществима. Положение абсолютно не согласуется с требованиями ст.1, п.3 закона "Про адміністративні послуги". "Саморегулівні організації" тупо не могут быть "суб’єктом надання адміністративної послуги".

И даже если профаттестация не будет админуслугой, все равно ААБК не будет иметь права выполнять профаттестацию, потому что не является ни СРО, ни даже субъектом хозяйствования. Ее законные полномочия закончились 17.02.2013.

И тот факт, что в п. 4.2 написано:
"...  2) затверджує:
...положення    про    Атестаційну архітектурно-будівельну   комісію   та  її  склад;"

не дает этой комиссии никаких законных полномочий.

Ваш условный пример о департаменте, которому дали какую-то функцию, а потом убрали эту функцию из закона, не совсем корректен. Здесь не просто убрали функцию профаттестации из закона, а оставили ее для Минрегиона.

С чем бы я согласился, так это с тем, что весь бардак начался с появления ААБК, не имеющего никакого юридического статуса. А усугублено все было корявым исключением этой статьи из закона "Про архітектурну діяльність".

А от цікава цитата від Президії Вищого Арбітражного суду України - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00 :

"     3. Відповідно  до  Указу Президента України від 03.10.92 "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів   виконавчої  влади"  (  493/92  )  з  01.01.93  зазначені
нормативні  акти  підлягають  обов'язковій  державній реєстрації у
Міністерстві юстиції України чи у його відповідних органах.
     Господарським  судам слід виходити з того, що така реєстрація
не  є  незаперечним  доказом  відповідності  даного  акта  чинному
законодавству  України.
  Тому  на підставі статті 4 Господарського
процесуального   кодексу   України   (  1798-12  )  (далі  -  ГПК)
господарські   суди   не   повинні   застосовувати  акти,  які  не
відповідають   законодавству   України,   хоча   б   вони  і  були
зареєстровані в установленому порядку. "

Понравилось! Не понравилось

10

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Мінрегіон  України дійсно відповідно до покладених на нього завдань серед іншого
приймає рішення про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності  повноважень  щодо проведення професійної атестації виконавців  робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.

Але ж на даний час статус таких саморегулівних організацій ніяк не врегульований; існує лише проект закону "Про саморегулівні організації", який не прийнятий, і до того ж критикується
http://www.dkrp.gov.ua/info/2157.
Тому на сьогоднішній день просто не існує (і не може існувати юридично) саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.

Понравилось! Не понравилось

11

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

чи не станеться так, що, видані кваліфікаційні сертифікати визнають недійсними, бо видані незаконною організацією?
потягнеться ланцюжок:
недійсний сертифікат - недійсний проект - ...

Понравилось! Не понравилось

12

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Сьогодні здогадався перевірити своє звернення через Урядовий контакт-центр. Виявляється, реєстраційний номер № КО-189630, статус - надіслано, 4 січня 2014 р. Вони там що, не святкують? Приємно здивували.

Понравилось! Не понравилось

13

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Одна курйозна деталь. Згідно Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/399-18/paran11#n11 :
"4. Частину другу статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги" доповнити новим першим реченням такого змісту:
"2. Органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють  закупівлю бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України"."

Дивлюся на свій сертифікат: ДП "ПК "ЗОРЯ". Яке відношення Консорціум ЕДАПС має до НБУ? - http://www.pc-zorya.com.ua/site/page56.html

Понравилось! Не понравилось

14 Отредактировано Alex61 (2014-01-09 01:33:02)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Привет, consultant.
Тоже рад вас читать и видеть, что вы в полном здравии.
Касательно "саморегулівних організацій". В Законе сказано только, что Минрегион "может передавать". Это означает по факту, что может передавать, а может не передавать. В данном конкретном случае такие функции не переданы, аттестацию осуществляет Минрегион, для чего и создана Комиссия (в соответствии с Положением о Минрегионе). То, что у Комиссии есть рабочие органы (гильдии проектировщиков, инженеров технадзора, ассоциация экспертов, союз архитекторов), не означает, что им переданы её функции. Решений рабочие органы не принимают, их принимают соответствующие секции Комиссии. В отличие от России, где подобной аттестацией (сертификацией) занимаются СРО, сформированные по территориальному  принципу, и государство в этот процесс не вмешивается.
Еще раз о Комиссии (ААБК). Моя позиция - исключение ее из ст.18 Закона абсолютно не повлияло на ее статус. Аттестацией как до этого, так и после этого занимается Минрегион, а Комиссия создана как структура, непосредственно её осуществляющая. В конце концов, не весь же Минрегион должен заниматься сертификацией )))
На вопрос "И где Вы здесь увидели упоминание об ААБК?" отвечу: п.4 подпункт 2 "затверджує ....  положення про Атестаційну архітектурно-
будівельну комісію та її склад". А в самом Положенні (кстати, заюстированном) описаны задачи, функции Комиссии касательно аттестации. Так что там все хорошо )))
Что касается понятия "административная услуга", не буду в этом вопросе оппонировать форумчанам, так как не считаю себя хоть в малой степени специалистом по данному вопросу.

Понравилось! Не понравилось

15 Отредактировано Alex61 (2014-01-09 01:57:08)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Мой прогноз на то, какой ответ вы получите на свое обращение.
Сначала листа 3 будут идти выдержки из Закона "Об арх. деятельности", Постановления Кабмина № 554 от 23.05.11, Положения о Минрегионе, Регламента Комиссии, затем будет абзац типа "в огороді бузина, а в Києві дядько", благодарность за внимание к проблемам строительной отрасли (проще говоря, целуйте фикус, поливайте бабушку), и "ваши конструктивные предложения обязательно будут учтены" (типа "пешы исчо") )))

Понравилось! Не понравилось

16

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant пишет:

Одна курйозна деталь. Згідно Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/399-18/paran11#n11 :
"4. Частину другу статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги" доповнити новим першим реченням такого змісту:
"2. Органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють  закупівлю бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України"."

Дивлюся на свій сертифікат: ДП "ПК "ЗОРЯ". Яке відношення Консорціум ЕДАПС має до НБУ? - http://www.pc-zorya.com.ua/site/page56.html

Не знаю, имеет ли ЕДАПС отношение к НБУ, но я так понимаю, что это изменение к Закону было принято в июле 2013, а бланки сертификатов заказаны гораздо раньше, и кстати прошли через тендер, заплачены деньги за них, так что не по-государственному было бы их выкинуть и заказывать новые.

Понравилось! Не понравилось

17

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

...Не знаю, имеет ли ЕДАПС отношение к НБУ, но я так понимаю, что это изменение к Закону было принято в июле 2013, а бланки сертификатов заказаны гораздо раньше, и кстати прошли через тендер, заплачены деньги за них, так что не по-государственному было бы их выкинуть и заказывать новые.

Отвечу в обратном порядке. Как говорил один мой знакомый, будете строить планы - насмешите Господа. Поэтому не буду предугадывать события, а просто проанализирую возможные варианты.

Бланки я действительно рассматриваю как курьез. Пусть соответствующие органы проверяют сроки заказов, не буду отбивать у них хлеб. А если до изменения закона были напечатаны бланки, то только придурки их выбросили бы.

Alex61 пишет:

Мой прогноз на то, какой ответ вы получите на свое обращение.
Сначала листа 3 будут идти выдержки из Закона "Об арх. деятельности", Постановления Кабмина № 554 от 23.05.11, Положения о Минрегионе, Регламента Комиссии, затем будет абзац типа "в огороді бузина, а в Києві дядько", благодарность за внимание к проблемам строительной отрасли (проще говоря, целуйте фикус, поливайте бабушку), и "ваши конструктивные предложения обязательно будут учтены" (типа "пешы исчо") )))

Именно такой ответ я и предполагаю получить. Были варианты и похуже - такую пургу гнали, что просто диву даешься и перестаешь воспринимать серьезно. Я просто хочу исключить вариант пустопорожних возмущений в то время, когда уже свершились изменения в актах Минрегиона.

Alex61 пишет:

...
Касательно "саморегулівних організацій". В Законе сказано только, что Минрегион "может передавать". Это означает по факту, что может передавать, а может не передавать. В данном конкретном случае такие функции не переданы, аттестацию осуществляет Минрегион, для чего и создана Комиссия (в соответствии с Положением о Минрегионе). То, что у Комиссии есть рабочие органы (гильдии проектировщиков, инженеров технадзора, ассоциация экспертов, союз архитекторов), не означает, что им переданы её функции. Решений рабочие органы не принимают, их принимают соответствующие секции Комиссии. ...
Еще раз о Комиссии (ААБК). Моя позиция - исключение ее из ст.18 Закона абсолютно не повлияло на ее статус. Аттестацией как до этого, так и после этого занимается Минрегион, а Комиссия создана как структура, непосредственно её осуществляющая. В конце концов, не весь же Минрегион должен заниматься сертификацией )))
На вопрос "И где Вы здесь увидели упоминание об ААБК?" отвечу: п.4 подпункт 2 "затверджує ....  положення про Атестаційну архітектурно-
будівельну комісію та її склад". А в самом Положенні (кстати, заюстированном) описаны задачи, функции Комиссии касательно аттестации. Так что там все хорошо )))
....

Поэтому я и сосредоточил внимание только на главном вопросе - что аттестацию имеет право осуществлять только Минрегион, а ААБК не имеет никаких полномочий для оказания административной услуги. Комиссия не является никакой структурой Минрегиона, это формирование - фантом, не имеющий никакой юридической формы.

Если же глубже разбираться в соответствии процедуры профаттестации требованиям, предъявляемым к админуслугам, то почему-то никто не обращает внимания на ст.2.2.12 ЗУ "Про адміністративні послуги". Эта статья исключает из админуслуг "набуття прав на конкурсних засадах". Ведь большинство услуг власти - это выдача "ксивы" на основании поданных документов. Действительно, Минрегион выглядел бы дико, если бы механически переложил бы все функции ААБК на какое-то структурное подразделение. Один из вариантов выхода из ситуации я вижу в использовании идей проекта закона "Про систему професійних кваліфікацій" - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp … &skl=8

Если идти по такому пути, то админуслуга будет состоять в выдаче квалификационного сертификата, а все члены ААБК благополучно перетекут в экзаменационные комиссии акредитованных учебных заведений последипломного образования. Если же Минрегион будет и дальше отмораживаться по-страусиному, то кончится тем, что рухнет вся система государственного регулирования через сертификаты и опять вернутся к лицензиям. Я даже могу накаркать, когда это произойдет - после принятия закона о перечне админуслуг.

Понравилось! Не понравилось

18

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant пишет:

Поэтому я и сосредоточил внимание только на главном вопросе - что аттестацию имеет право осуществлять только Минрегион, а ААБК не имеет никаких полномочий для оказания административной услуги. Комиссия не является никакой структурой Минрегиона, это формирование - фантом, не имеющий никакой юридической формы.

Наверное, мы в этом вопросе к консенсусу не прийдем. Я считаю, что Комиссия - это орган, созданный Минрегионом для проведения аттестации, все необходимые документы приняты и процедуры прописаны. Ссылка на то, что "аттестацию имеет право осуществлять только Минрегион", на мой взгляд, не означает, что последний не может создавать специальный орган как механизм реализации положений Закона. Видимо, у вас другое мнение. Еще раз подчеркиваю, Комиссия не фантом, а орган Минрегиона, созданный для реализации положений соответствующего Закона.

Понравилось! Не понравилось

19

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

...Наверное, мы в этом вопросе к консенсусу не прийдем. Я считаю, что Комиссия - это орган, созданный Минрегионом для проведения аттестации, все необходимые документы приняты и процедуры прописаны. Ссылка на то, что "аттестацию имеет право осуществлять только Минрегион", на мой взгляд, не означает, что последний не может создавать специальный орган как механизм реализации положений Закона. Видимо, у вас другое мнение. Еще раз подчеркиваю, Комиссия не фантом, а орган Минрегиона, созданный для реализации положений соответствующего Закона.

То, что мы имеем разные мнения - это вполне нормально. Вы имеете полное право на собственную точку зрения и я ее уважаю.

Более важно, какое официальное разъяснение будет у Минрегиона. Если одному из нас оно не понравится, есть правовые механизмы внести в него изменения. Но об этом поговорим в свое время.

Понравилось! Не понравилось

20

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Подивився ще раз звернення (або позов), і звернув увагу на абзац:
Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Мін’юсті 15 липня 2011 р. за № 878/19616 протирічить законам «Про архітектурну діяльність» та «Про адміністративні послуги». Фактично, дія наказу припинена в часі виключенням статті 18 закону «Про архітектурну діяльність» та прийняттям закону «Про адміністративні послуги», але формально це ніде не зафіксовано.
Щодо протиріччя, мені незрозуміло, в чому саме воно полягає. Відповідно, незрозуміло, як відповідати на питання, якщо це протиріччя не конкретизоване. Щодо другого речення абзацу, незрозуміло, чому автор вирішив, що дія наказу фактично припинена. На мій погляд, немає жодних підстав так вважати. Тим більше, що ААБК продовжує свою роботу. Де ж тут фактичне припинення ?

Понравилось! Не понравилось

21

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant
Такой вопрос. Раньше, когда появлялось новое сообщение на форуме, мне приходило сообщение на E-mail, а теперь этого нет. Это я что-то намутил, или сайт перестал отправлять сообщения?

Понравилось! Не понравилось

22

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

Подивився ще раз звернення (або позов), і звернув увагу на абзац:
Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Мін’юсті 15 липня 2011 р. за № 878/19616 протирічить законам «Про архітектурну діяльність» та «Про адміністративні послуги». Фактично, дія наказу припинена в часі виключенням статті 18 закону «Про архітектурну діяльність» та прийняттям закону «Про адміністративні послуги», але формально це ніде не зафіксовано.
Щодо протиріччя, мені незрозуміло, в чому саме воно полягає. Відповідно, незрозуміло, як відповідати на питання, якщо це протиріччя не конкретизоване. Щодо другого речення абзацу, незрозуміло, чому автор вирішив, що дія наказу фактично припинена. На мій погляд, немає жодних підстав так вважати. Тим більше, що ААБК продовжує свою роботу. Де ж тут фактичне припинення ?

Якщо двома словами, то протиріччя наказів Мінрегіону і законів «Про архітектурну діяльність» (ст.17) та «Про адміністративні послуги» (ст.1.3) полягає в тому, що закони виключають можливість будь-кому крім Мінрегіону і його посадових осіб надавати адмінпослугу із профатестації. А накази передоручають це ААБК.

Накази вважаються чинними, але навіть наявність реєстрації в Мінюсті не робить їх діючими. Дивіться попереднє посилання - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00
Жоден суд їх не буде використовувати.

Понравилось! Не понравилось

23

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

consultant
Такой вопрос. Раньше, когда появлялось новое сообщение на форуме, мне приходило сообщение на E-mail, а теперь этого нет. Это я что-то намутил, или сайт перестал отправлять сообщения?

Надо этот вопрос задать нашему модератору Алексею. Я приспособился пользоваться клавишей "Активные темы". Установил закладку и каждый раз открываются только темы за два дня. Меня сообщения по автомату на каждое упоминание моего ника раздражают. Но каждый приспосабливается, как ему удобнее.

Понравилось! Не понравилось

24 Отредактировано Alex61 (2014-01-09 20:50:58)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

consultant пишет:
Alex61 пишет:

Подивився ще раз звернення (або позов), і звернув увагу на абзац:
Наказ Мінрегіону від 25.06.2011 р. № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Мін’юсті 15 липня 2011 р. за № 878/19616 протирічить законам «Про архітектурну діяльність» та «Про адміністративні послуги». Фактично, дія наказу припинена в часі виключенням статті 18 закону «Про архітектурну діяльність» та прийняттям закону «Про адміністративні послуги», але формально це ніде не зафіксовано.
Щодо протиріччя, мені незрозуміло, в чому саме воно полягає. Відповідно, незрозуміло, як відповідати на питання, якщо це протиріччя не конкретизоване. Щодо другого речення абзацу, незрозуміло, чому автор вирішив, що дія наказу фактично припинена. На мій погляд, немає жодних підстав так вважати. Тим більше, що ААБК продовжує свою роботу. Де ж тут фактичне припинення ?

Якщо двома словами, то протиріччя наказів Мінрегіону і законів «Про архітектурну діяльність» (ст.17) та «Про адміністративні послуги» (ст.1.3) полягає в тому, що закони виключають можливість будь-кому крім Мінрегіону і його посадових осіб надавати адмінпослугу із профатестації. А накази передоручають це ААБК.

Накази вважаються чинними, але навіть наявність реєстрації в Мінюсті не робить їх діючими. Дивіться попереднє посилання - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00
Жоден суд їх не буде використовувати.

Мабуть, доведеться вивчати закон «Про адміністративні послуги», тому що  всі ваші претензії зводяться до можливості надання адмінпослуг Комісією, а також з'ясовувати, хто з членів Комісії може вважатись посадовою особою.
Щодо вашої останьої фрази, то мабуть тільки суд вирішить, використовувати чи не використовувати.

Понравилось! Не понравилось

25 Отредактировано consultant (2014-01-09 21:56:11)

Re: Позов до Мінрегіону - обговорення

Alex61 пишет:

...
Щодо вашої останьої фрази, то мабуть тільки суд вирішить, використовувати чи не використовувати.

І не тільки суд. Є декілька більш простих варіантів...

В якості зразкових варіантів інформаційної і технологічної карток, в яких відсутні недоліки карток Мінрегіону, можу рекомендувати Мінекономрозвитку - http://www.me.gov.ua/control/uk/publish … _id=178430
Першим пунктом стоїть "Суб’єкт надання адміністративної послуги", всі виконавці - штатні працівники міністерства. Я поняття не маю, що це за послуга, але картки оформлені бездоганно.

Понравилось! Не понравилось