51

Re: Тех.Звіт

Є надія на раціональне мислення у чиновників. Тому пропоную їм самостійно виправити їхню помилку (відкрийте спойлер)

+ открыть спойлер

Урядовий контактний центр:
01001, м. Київ,
вул. Еспланадна, 8/10.
Телефон: 0-800-507-309.
Веб-сайт: www.ukc.gov.ua

КОПІЇ (до відома):       
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(Держпідприємництво України)
01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11,
E-mail: inform@dkrp.gov.ua


ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,
(фізична особа-підприємець)
який мешкає за адресою:
ХХХХХХХХХХХХХХХ, м. Миколаїв,
Миколаївської області,
тел. ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПРОПОЗИЦІЯ

Держпідприємництво прийняло рішення від 26.02.14 № 24 "Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»"  - http://www.dkrp.gov.ua/print/3127

Цим рішенням було запропоновано у 2-місячний термін визнати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду і Держнаглядохоронпраці від 27.11.1997 № 32/288. Відповідний проект акту про втрату чинності було оприлюднено на сайті Мінрегіону 25.04.2014 (за один день до закінчення 2-місячного терміну) - http://www.minregion.gov.ua/regulatory/ … om-423060/ .

На мій запит (реєстраційний №: КО-2199161 від 8 червня 2014 р.) щодо практичних наслідків рішення від 26.02.14 № 24 я отримав вичерпну відповідь Держпідприємництва листом вих.№4861/0/20-14 від 16.06.2014. Держпідприємство вважає, що його рішення від 26.02.14 № 24 виконане. Я вважаю навпаки, що передбачена рішенням від 26.02.14 № 24 втрата чинності Наказу від 27.11.1997 № 32/288 не відбулася, та навіть не зупинена його дія. Держпідприємництво не виконало вимоги статті 28 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності .

Ця стаття передбачає, що «… У разі  визнання  таким,  що втратив чинність,  регуляторного акта,  щодо  якого  уповноваженим  органом  було прийнято рішення, орган  виконавчої  влади,  що  прийняв  цей  регуляторний  акт, не пізніше   одного  робочого  дня  до  закінчення  строку  виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта».

А Мінрегіон подав не копію акта про втрату чинності, а тільки проект такого акту! Це ж не внесення змін, коли Держпідприємництво погоджує проект. Що робить далі Держпідприємництво? Рішенням № 331 від 30.04.2014 цей проект погоджується. Тобто, до 25.04.2014 фактично Держпідприємництво не отримало відповідного акту про втрату чинності Наказу від 27.11.1997 № 32/288.

Порушення закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності стало можливим через помилку в тексті рішення Держпідприємництва від 26.02.14 № 24. Там буквально написано наступне: «…У разі підготовки проекту акта про втрату чинності регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним». Ця цитата стосується тільки випадку, коли вносяться зміни, а не коли відбувається втрата чинності.

Пропоную здійснити дії, передбачені статтею 28 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

1.    Скасувати рішення від 26.02.14 № 24, враховуючи той факт, що воно було прийняте із порушенням закону.
2.    Прийняти аналогічне рішення, змінивши резолютивну частину:

------   «вирішила: ------

запропонувати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України визнати таким, що втратив чинність, наказ від 27.11.1997 № 32/288 «Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»», зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції   України   06   липня   1998   р.   за № 423/2863 (із змінами), оскільки його норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого  уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що  прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення  строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Держпідприємництво публікує в газеті "Урядовий кур'єр" повідомлення про зупинення дії регуляторного акта або окремих його положень не пізніше десяти робочих днів з дня зупинення дії цього регуляторного акта.

Держпідприємництво не пізніше трьох  робочих  днів  з дня зупинення дії регуляторного акта надсилає повідомлення про зупинення дії до Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції не пізніше п'яти робочих днів з  дня  одержання повідомлення  Держпідприємництва скасовує прийняте ним рішення про  державну реєстрацію регуляторного акта, дію якого або окремих його положень було зупинено, і повідомляє про це Держпідприємництво та Мінрегіон.

Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.»

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 19, 40 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» прошу про результати розгляду мого звернення повідомити мені на електронну адресу - хххххххххххххххххх, або письмово на мою домашню адресу.
   
                                                17.06. 2014 року         _________

Реєстраційний №: КО-2221953
Надіслано: 17 червня 2014 р.

Понравилось! Не понравилось

52

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Є надія на раціональне мислення у чиновників. Тому пропоную їм самостійно виправити їхню помилку

...

Реєстраційний №: КО-2221953
Надіслано: 17 червня 2014 р.

Скористаюсь порадою Держпідприємництва - спитаю в Мінрегіоні, а може там все-таки приймуть наказ про скасування "Нормативних документів..."?

Звернення у вкладенні (Реєстраційний №: КО-2223265. Надіслано: 18 червня 2014 р. )

Post's attachments

Иконка вложений 18.06.2014-Обговорення в Мінрегіон.doc 39.5 Кб, 152 скачиваний с 2014-06-18 

Понравилось! Не понравилось

53 Отредактировано consultant (2014-06-24 17:25:25)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Є надія на раціональне мислення у чиновників. Тому пропоную їм самостійно виправити їхню помилку (відкрийте спойлер)

+ открыть спойлер

Урядовий контактний центр:
01001, м. Київ,
вул. Еспланадна, 8/10.
Телефон: 0-800-507-309.
Веб-сайт: www.ukc.gov.ua

КОПІЇ (до відома):       
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(Держпідприємництво України)
01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11,
E-mail: inform@dkrp.gov.ua


ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,
(фізична особа-підприємець)
який мешкає за адресою:
ХХХХХХХХХХХХХХХ, м. Миколаїв,
Миколаївської області,
тел. ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПРОПОЗИЦІЯ

Держпідприємництво прийняло рішення від 26.02.14 № 24 "Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»"  - http://www.dkrp.gov.ua/print/3127

Цим рішенням було запропоновано у 2-місячний термін визнати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду і Держнаглядохоронпраці від 27.11.1997 № 32/288. Відповідний проект акту про втрату чинності було оприлюднено на сайті Мінрегіону 25.04.2014 (за один день до закінчення 2-місячного терміну) - http://www.minregion.gov.ua/regulatory/ … om-423060/ .

На мій запит (реєстраційний №: КО-2199161 від 8 червня 2014 р.) щодо практичних наслідків рішення від 26.02.14 № 24 я отримав вичерпну відповідь Держпідприємництва листом вих.№4861/0/20-14 від 16.06.2014. Держпідприємство вважає, що його рішення від 26.02.14 № 24 виконане. Я вважаю навпаки, що передбачена рішенням від 26.02.14 № 24 втрата чинності Наказу від 27.11.1997 № 32/288 не відбулася, та навіть не зупинена його дія. Держпідприємництво не виконало вимоги статті 28 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності .

Ця стаття передбачає, що «… У разі  визнання  таким,  що втратив чинність,  регуляторного акта,  щодо  якого  уповноваженим  органом  було прийнято рішення, орган  виконавчої  влади,  що  прийняв  цей  регуляторний  акт, не пізніше   одного  робочого  дня  до  закінчення  строку  виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта».

А Мінрегіон подав не копію акта про втрату чинності, а тільки проект такого акту! Це ж не внесення змін, коли Держпідприємництво погоджує проект. Що робить далі Держпідприємництво? Рішенням № 331 від 30.04.2014 цей проект погоджується. Тобто, до 25.04.2014 фактично Держпідприємництво не отримало відповідного акту про втрату чинності Наказу від 27.11.1997 № 32/288.

Порушення закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності стало можливим через помилку в тексті рішення Держпідприємництва від 26.02.14 № 24. Там буквально написано наступне: «…У разі підготовки проекту акта про втрату чинності регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним». Ця цитата стосується тільки випадку, коли вносяться зміни, а не коли відбувається втрата чинності.

Пропоную здійснити дії, передбачені статтею 28 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

1.    Скасувати рішення від 26.02.14 № 24, враховуючи той факт, що воно було прийняте із порушенням закону.
2.    Прийняти аналогічне рішення, змінивши резолютивну частину:

------   «вирішила: ------

запропонувати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України визнати таким, що втратив чинність, наказ від 27.11.1997 № 32/288 «Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»», зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції   України   06   липня   1998   р.   за № 423/2863 (із змінами), оскільки його норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого  уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що  прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення  строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Держпідприємництво публікує в газеті "Урядовий кур'єр" повідомлення про зупинення дії регуляторного акта або окремих його положень не пізніше десяти робочих днів з дня зупинення дії цього регуляторного акта.

Держпідприємництво не пізніше трьох  робочих  днів  з дня зупинення дії регуляторного акта надсилає повідомлення про зупинення дії до Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції не пізніше п'яти робочих днів з  дня  одержання повідомлення  Держпідприємництва скасовує прийняте ним рішення про  державну реєстрацію регуляторного акта, дію якого або окремих його положень було зупинено, і повідомляє про це Держпідприємництво та Мінрегіон.

Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.»

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 19, 40 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» прошу про результати розгляду мого звернення повідомити мені на електронну адресу - хххххххххххххххххх, або письмово на мою домашню адресу.
   
                                                17.06. 2014 року         _________

Реєстраційний №: КО-2221953
Надіслано: 17 червня 2014 р.

У вкладенні - відповідь Держпідприємництва від 23.06.2014.

Розумні люди, а "включили дурочку". Чи, можливо, ще ніколи не скасовували нормативно-правові акти?

Остаточне враження від виконаного рішення № 24 буде після відповіді Мінрегіону про те, як вони його будуть виконувати. Щось мені чуйка підказує, що це буде сюрприз для Держпідприємництва, яке ніяк не зрозуміє, що проекту акту достатньо для змін, а для скасування необхідна копія акту, а не його проект.

А стосовно правових наслідків неподання копії акту - так це і є невиконання рішення № 24. Не встигли прочитати, що треба вам робити у разі невиконання рішення?

Post's attachments

Иконка вложений Обговор із Держпідпр-23.06.jpg 347.67 Кб, 208 скачиваний с 2014-06-24 

Понравилось! Не понравилось

54 Отредактировано consultant (2014-06-27 17:26:05)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Скористаюсь порадою Держпідприємництва - спитаю в Мінрегіоні, а може там все-таки приймуть наказ про скасування "Нормативних документів..."?

Звернення у вкладенні (Реєстраційний №: КО-2223265. Надіслано: 18 червня 2014 р. )

Нагадаю - я поставив всього два питання:

"1.    Чи відбулась втрата чинності (або зупинення дії) спільного наказу Держбуду і Держнаглядохоронпраці від 27.11.1997 № 32/288, що було передбачено рішенням Держпідприємництва від 26.02.14 № 24 в термін до 26.04.2014 року?
2.    Коли буде прийнятий наказ Мінрегіону і Міненерговугілля "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288", проект якого оприлюднено на сайті Мінрегіону 25.04.2014 року? "

Знайдіть відповідь у листі Мінрегіону (у вкладенні).

Ніхто всурйоз і не збирався приймати наказ про втрату чинності "Нормативних документів"?

Post's attachments

Иконка вложений Відповідь-Мінрегіон-на_КО-2223265.zip 206.76 Кб, 90 скачиваний с 2014-06-27 

Понравилось! Не понравилось

55 Отредактировано consultant (2014-07-02 21:17:10)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...

Ніхто всурйоз і не збирався приймати наказ про втрату чинності "Нормативних документів"?

Тільки сьогодні дійшла відповідь Мінрегіона 27.06.14 через "Урядовий контактний центр". Дякую Мінрегіону за першочергове надсилання відповіді саме мені.

"Проект наказу в установленому законодавством порядку потребує погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України".

От вроді й не відмовили, але, по суті, зміни поки що ніякої.

Понравилось! Не понравилось

56 Отредактировано consultant (2014-07-08 13:29:02)

Re: Тех.Звіт

http://stroyobzor.ua/news/86596

"Ассоциация «Региональное строительство» обратилась в Минрегионстрой с просьбой о ее регистрации как саморегулируемой организации"

Мабуть не прочитали наказ. Там же написано, що на кожен "напрям" буде одна СРО, що ніяких "регіональних" СРО - тільки із відокремленими підрозділами навіть у Севастополі ("в усіх регіонах України").

Ніхто, правда, не написав, скільки буде цих "напрямів" і які. Наприклад, "прораби" ще ніколи не атестувались.

Понравилось! Не понравилось

57

Re: Тех.Звіт

Нагадаю про такий прецедент.

16.04.2014 Держпідприємництво вже зауважувало, що вступ до СРО - справа добровільна - http://news.dtkt.ua/ua/state/other/28616

А як тоді пояснити "фіксоване членство" і єдину СРО на один "напрям" у наказі-137? Проморгали?

Понравилось! Не понравилось

58 Отредактировано consultant (2014-07-24 16:17:54)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:
consultant пишет:

Скористаюсь порадою Держпідприємництва - спитаю в Мінрегіоні, а може там все-таки приймуть наказ про скасування "Нормативних документів..."?

Звернення у вкладенні (Реєстраційний №: КО-2223265. Надіслано: 18 червня 2014 р. )

Нагадаю - я поставив всього два питання:

"1.    Чи відбулась втрата чинності (або зупинення дії) спільного наказу Держбуду і Держнаглядохоронпраці від 27.11.1997 № 32/288, що було передбачено рішенням Держпідприємництва від 26.02.14 № 24 в термін до 26.04.2014 року?
2.    Коли буде прийнятий наказ Мінрегіону і Міненерговугілля "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288", проект якого оприлюднено на сайті Мінрегіону 25.04.2014 року? "

Знайдіть відповідь у листі Мінрегіону (у вкладенні).

Ніхто всурйоз і не збирався приймати наказ про втрату чинності "Нормативних документів"?

Цікаве спостереження: "Нормативні документи..." перестали бути чинними на сайті ВР - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98

Порівняйте із "чинним" документом: - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0573-14

Хоч хто-небудь, доведіть мені, що втрата чинності не відбулася!

Ущипніть мене, бо й сам очам не вірю!

Понравилось! Не понравилось

59 Отредактировано consultant (2014-07-24 17:52:26)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...
Цікаве спостереження: "Нормативні документи..." перестали бути чинними на сайті ВР - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98

Є звіт від 05.06.2014 про результати обговорення - http://www.minregion.gov.ua/pr/konsulta … kr-653653/

Суть звіту: "За час обговорення до Мінрегіону України не надходили пропозиції та зауваження до проекту наказу."

Є також план Міненерговугілля, де наказ № 32/288 має втратити чинність у 2 кварталі - http://www.zakon-i-normativ.info/index. … amp;menu=1

Аналогічний план Мінрегіону передбачає цю подію в грудні - http://www.zakon-i-normativ.info/index. … amp;menu=1

Починаю трохи розуміти теорію відносності.

Понравилось! Не понравилось

60

Re: Тех.Звіт

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0492.html

Брудні і темні помисли Мінрегіону про нові штрафи.

Понравилось! Не понравилось

61 Отредактировано consultant (2014-08-05 19:24:07)

Re: Тех.Звіт

Скоро закінчиться моя війна за скасування "Документів з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд"

http://ovu.com.ua/news/1250-normativno- … do-opublik

Буде опубліковано у № 62 (12.08.2014) Офіційного Вісника України:

22. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України від 14.07.2014 № 193/507

"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288"

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.2014     № 867/25644

Набирає чинності з 01 січня 2015 року.

Останній цвях у кришку цієї авантюри Паші Лазаренка забив Міша Бродський рішенням Держпідприємництва від 26.02.2014 No 24 «Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Понравилось! Не понравилось

62 Отредактировано consultant (2014-08-11 13:43:59)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...

Цікаве спостереження: "Нормативні документи..." перестали бути чинними на сайті ВР - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98

...

В переддень опублікування наказу від 14.07.2014 № 193/507, на сайті Ради вже висить попередження, що "Нормативні документи ..." хоч і чинні, але "Остання подія — Втрата чинності відбудеться 01.01.2015" - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98

Сам наказ вже світиться жовтим до кінця року - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0867-14

Понравилось! Не понравилось

63 Отредактировано consultant (2014-08-15 20:36:10)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...
Сам наказ вже світиться жовтим до кінця року - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0867-14

На всякий випадок перевірив опублікування. Точно, ОВУ, №62:

"1722. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ № 193, МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ № 507"

http://ovu.com.ua/proceedings/778

Залишилося дочекатись Нового Року і закрити тему.

А Мінрегіон пише листи
- http://sop.com.ua/news/minregionom_ukra … _i_sporud/

"Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у листі від 16.06.2014 № 8/18.1-208-14 зазначило, що обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва здійснюється організаціями, у складі яких працюють відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямом «технічне обстеження будівель і споруд»."

"Внесеними змінами до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабміну від 05.12.2007 № 1396 передбачається, що ліцензуванню підлягають лише будівельні роботи для об’єктів IV і V категорій складності. При цьому роботи з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації ліцензуванню не підлягають."

"Мінрегіоном розробляється проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»."

Залишимо на совісті Мінрегіону те, що якусь роботу виконують "організації", а не суб'єкти господарювання, або навіть самозайняті особи. Адже сертифікат не має ніякого відношення до організацій чи суб'єктів господарювання. Сертифікат не може бути дозвільним документом для господарської діяльності. Те, що обстеження і паспортизація не ліцензуються, зрозуміло і так. Але те, що це говорить Мінрегіон, свідчить, що не всі про це взнали. Я це теж підтверджую - місяць тому в черговий раз доводилося це розтовкмачувати новому замовнику.

Та саме цікаве - останнє.
Проект Постанови КМУ.
Із назви постанови щезла "паспортизація".
Супер! Нагадаю назву статті 39-2 закону "Про регулювання містобудівної діяльності": "Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів"

Чи значить це, що паспортизація вмерла назавжди? Подивимося проект постанови.

Безкоштовна порада. Вишукування і обстеження будівель - це науково-технічні роботи. Не тицяйте їх у будівельні закони. Не треба намагатися кваліфікаційний сертифікат підіймати вище диплома кандидата наук.

Понравилось! Не понравилось

64 Отредактировано consultant (2014-09-07 16:57:33)

Re: Тех.Звіт

17 – 18 вересня 2014 р відбудеться  семінар, зокрема, про

«Проект нового Порядку проведення обстеження та паспортизації об’єктів будівництва» -

http://www.budinfo.org.ua/index.php?lan … ent_id=241

Я знайшов текст цього проекту - http://fru.org.ua/ua/goverment/expertise і даю його у вкладенні.

Я маю зауваження тільки до 6-го пункту цього Порядку. Цитую:

6.  Спеціалізовані  організації,  що  проводять  обстеження  об’єктів,  незалежно від форм власності, мають відповідати таким основним критеріям:
наявність статусу юридичної особи;
наявність  експертів  з  питань  міцності, надійності,  довговічності  будинків  і  споруд,  їх  експлуатаційної  безпеки  та інженерного  забезпечення,  що  пройшли  професійну  атестацію  та  отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»;
наявність    організаційно-методичної  документації,  необхідної  для проведення обстеження об’єктів  ;
наявність  власного  або орендованого  приміщення для  розміщення  персоналу,  що  відповідає  санітарним  нормам  і правилам, матеріально-технічне забезпечення робочих місць;
оснащення приладовою базою  з необхідним обладнанням неруйнівного контролю для проведення відповідних інструментальних досліджень та випробувань.
  Інформація про спеціалізовані  організації,  що  відповідають  цим  критеріям, розміщується на сайті Держархбудінспекції на підставі звернень таких організацій безоплатно і без додаткових умов.
Спеціалізована  організація  несе відповідальність  за  якість  та  достовірність  матеріалів  обстеження  та  оцінки технічного  стану  об’єкта,  обґрунтованість висновків та рекомендацій щодо забезпечення надійності та безпеки під час подальшої експлуатації об’єкта. 

(Далі - у вкладенні)

Post's attachments

Иконка вложений proekt_poryadku.zip 198.78 Кб, 86 скачиваний с 2014-09-07 

Понравилось! Не понравилось

65

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...Я знайшов текст цього проекту - http://fru.org.ua/ua/goverment/expertise і даю його у вкладенні. ...

Щоб не було двозначності, у вкладенні даю актуальний варіант проекту ПКМУ.

Можливо у когось будуть свої питання? Наприклад, закон «Про регулювання містобудівної діяльності» в статті 39-2 не дає повноважень Кабміну на встановлення порядку паспортизації будівель. Там буквально написано наступне: «Порядок проведення  обстеження встановлює Кабінет Міністрів України». Хто у цьому реченні бачить слово «паспортизація»?

Post's attachments

Иконка вложений VI.3-1.pdf 205.63 Кб, 143 скачиваний с 2014-09-08 

Понравилось! Не понравилось

66 Отредактировано consultant (2014-09-09 18:33:41)

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...

Можливо у когось будуть свої питання? Наприклад, закон «Про регулювання містобудівної діяльності» в статті 39-2 не дає повноважень Кабміну на встановлення порядку паспортизації будівель. ...

Є ще одна гарна новина для авторів реінкарнації паспортизації будівель.

"Отже, відповідно до діючих норм, закріплених на законодавчому рівні, діяльність з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації ... не має відношення до створення об’єктів архітектури..."

Це не моя вигадка. Так вирішило Держпідприємництво в Рішенні №24 від 26.02.14 - http://www.dkrp.gov.ua/info/3127

Понравилось! Не понравилось

67

Re: Тех.Звіт

"13 января Верховная Рада Украины за основу и в целом приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ” (№1059).
Этот Закон устанавливает действие так называемой “строительной амнистии” до конца 2015 года. Он позволяет узаконить самовольно построенные сооружения, возведенные в период с 5 августа 1992 до 12 марта 2011 года. Речь идет об индивидуальных (усадебных) жилых домах, садовых, дачных домах, хозяйственных (приусадебных) зданиях и сооружениях и тому подобном.

Орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию общественные здания I и II категорий сложности, а также здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности. Законом, в частности, установлено, что такие объекты строительства принимаются в эксплуатацию без разрешения по результатам технического обследования."
Т.е. технический отчет согласно приказа №95?

Понравилось! Не понравилось

68 Отредактировано consultant (2015-01-27 13:28:54)

Re: Тех.Звіт

концепт пишет:

"13 января Верховная Рада Украины за основу и в целом приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ” (№1059).
... Законом, в частности, установлено, что такие объекты строительства принимаются в эксплуатацию без разрешения по результатам технического обследования."
Т.е. технический отчет согласно приказа №95?

17.01.2015 цей закон направлено на підпис Президенту - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp … 3511=52472

Тобто, закон ще не став чинним. Наказ-95 формально вважається чинним - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13 . Але у нас безліч законодавчих актів, які тільки вважаються чинними. Зокрема, окрім того, що він прийнятий на виконання закону від 20.11.2012 № 5496-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5496-17 , де спрощена процедура обмежувалася до 31 грудня 2013 року, так і в самому наказі п.3.8 про накладання штрафів перекреслює легітимність наказу.

Наказом не встановлено, яким чином буде робитися відмітка у технічному паспорті про обстеження будинків. Також під сумнівом п.3.12 і п.3.9, у зв'язку із прогнозованим швидким прийняттям закону про децентралізацію ДАБК. А про форму протоколу і постанови в додатках взагалі краще помовчати - вже не існує статті 97, а закон "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не передбачає складення протоколу і постанови інспекцією (там є тільки припис і розпорядчий документ).

Тому, чинний наказ-95 можна було б взяти за основу, але переробити із врахуванням сучасних реалій. Але якщо після набрання чинності змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності" ви зробите технічний звіт, паспорт БТІ, заповните декларацію (особливо п.6) - і принесете до інспекції на реєстрацію декларації, то я не бачу причин для відмови.

Окреме питання: "Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямом - експертиза та обстеження у будівництві". Це фраза із додатку 1 до Порядку, затвердженому наказом-95. Мене, кандидата технічних наук, щасливого володаря кваліфікаційного сертифіката із видом робіт "Технічне обстеження будівель і споруд" ця фраза ставить в повний ступор. Ніяк не можу знайти в законах, що таке "напрям"? А от по такому виду робіт, як "Експертиза та обстеження у будівництві" (постанова КМУ від 23 травня 2011 р. N 554), ніяк не можу знайти володарів сертифікатів із точно таким записом. Та це вже окрема історія...

(за мотивами http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt … ost3297835 )

Понравилось! Не понравилось

69

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

... чинний наказ-95 можна було б взяти за основу, але переробити із врахуванням сучасних реалій. ...

Офіційна точка зору інспекції (із відповіді на звернення 21 січня) - http://dabi.gov.ua/index.php/gromadska- … /appeals/1

Таки внесуть зміни до наказу-95.

Post's attachments

Иконка вложений Самобуди-2015.jpg 101.29 Кб, 164 скачиваний с 2015-01-27 

Понравилось! Не понравилось

70

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:
consultant пишет:

... чинний наказ-95 можна було б взяти за основу, але переробити із врахуванням сучасних реалій. ...

Офіційна точка зору інспекції (із відповіді на звернення 21 січня) - http://dabi.gov.ua/index.php/gromadska- … /appeals/1

Таки внесуть зміни до наказу-95.

А тепер ще й офіційне повідомлення - http://dabi.gov.ua/index.php/pres-sluzh … -2015-roku , яке даю без купюр:

"
Максим Мартинюк: «Новий закон про «будівельну амністію» запрацює орієнтовно з березня 2015 року»

    28 січня 2015

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розробляє Порядок введення в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів, який буде затверджений наказом Мінрегіону в рамках так званої «будівельної амністії». Орієнтовно з березня 2015 р. усі самочинно побудовані споруди, які підпадають під дію амністії, можна буде легалізувати. Про це повідомив голова ДАБІ України Максим Мартинюк в ефірі Національного радіо.

Голова Держархбудінспекції оприлюднив перелік документів, які потрібно зібрати аби скористатися «будівельною амністією». Зокрема, це:

-         Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку, де збудований об’єкт;

-         Звіт-обстеження технічного стану конструкцій споруди (замовляється громадянином у сертифікованого спеціаліста);

-         Технічний паспорт інвентаризації споруди.

Зібравши цей пакет документів, слід звернутися до місцевого департаменту чи управління ДАБІ України. Документація буде опрацьована і Інспекція зареєструє декларацію про введення об’єкту в експлуатацію. При цьому жодні штрафи з громадян стягуватись не будуть.

Максим Мартинюк підкреслив, що в новому Порядку будуть встановлені запобіжні механізми, які не дозволять недобросовісним забудовникам легалізувати самобуди, що зведені протягом останніх років.

«Попередні «будівельні амністії» не охопили свою цільову аудиторію – приватні та господарські будівлі площею до 300 кв. м., побудовані до початку 2011 року - наголосив Максим Мартинюк. – Натомість дехто спробував видати свою щойнозбудовану самочинну споруду за таку, що підпадає під амністію. Ми врахували цей досвід. І тепер поряд з наданням інших документів, слід буде підтвердити, що об’єкт має вік більше ніж чотири роки. Наприклад, таким підтвердженням може бути оплачений рахунок за комунальні послуги».

«Закликаю усіх громадян, чиї самобуди підпадають під «амністію», скористатися нагодою та легалізувати ці будівництва, - заявив Максим Мартинюк. – Сподіваюсь, що до березня поточного року усі підготовчі роботи завершаться і громадяни зможуть реалізувати своє право на узаконення самочину».

Нагадаємо, що 13 січня Верховна Рада України за основу та в цілому ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт" (№1059). Сьогодні він знаходиться на підписі у Президента України.
"

Понравилось! Не понравилось

71

Re: Тех.Звіт

http://www.minregion.gov.ua/regulatory/ … be-562999/

06.02.2015
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва"

Я маю зауваження тільки до 6-го пункту цієї постанови. Фактично, текст постанови не змінився, порівняно із тим, який я раніше цитував 08.09.2014. Із персональних причин, це мені зараз неактуально. Кому цікаво - мої старі зауваження.

На мою думку, порушені Конституція України і закони:
1.    «Про архітектурну діяльність», ст.17. Вимога «наявність статусу юридичної особи» а також «Спеціалізована  організація  несе відповідальність …» усувають від господарської діяльності з обстеження будівель і споруд експертів із кваліфікаційним сертифікатом. Закон дав експертам право «виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, … несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначене кваліфікаційним сертифікатом…». Жодним законом не встановлено відповідальність спеціалізованих організацій за результати обстеження будівель. Жодним законом не встановлено особливі права «спеціалізованих організацій». Вимога «…наявність  експертів  з  питань  міцності, надійності,  довговічності  будинків  і  споруд,  їх  експлуатаційної  безпеки  та інженерного  забезпечення» не відповідає фактично виданим кваліфікаційним сертифікатам. В «Регламенті Атестаційної архітектурно-будівельної комісії» відсутня така назва роботи. Наприклад, мій сертифікат дає мені право виконувати вид роботи «Технічне обстеження будівель і споруд».
2.    «Про наукову і науково-технічну діяльність», ст. 4, ст.5, ст.6, ст.9. Контроль стану об'єкта (інжиніринг) – це спеціалізовані інженерні вишукування. Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної діяльності [ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва]. Вимога «наявність статусу юридичної особи» дає виключне право обстежувати об’єкти тільки науковим установам, науковим організаціям, вищим навчальним закладам, громадським науковим організаціям, але дискримінує інших суб'єктів науково-технічної діяльності: вчених і наукових працівників. По закону відповідальний за результати діяльності наукової установи – керівник наукової установи (ст.9). Науковий працівник має право на підприємницьку діяльність, а тому в разі самостійного виконання науково-технічних робіт сам відповідає за результати своєї діяльності (ст.6).
3.    «Господарський кодекс України», ст.6. Загальні принципи господарювання, зокрема, «рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом» зобов’язують встановлювати вимогу «наявність статусу юридичної особи» тільки законом. Якщо цю вимогу записати в Постанову КМУ без відповідних законних підстав, то це буде виявом повного презирства до Конституції України, ст.6, ст.8, ст.13, ст.19.
4.    Конституція України в статті 120 передбачає, що «…Організація, повноваження і порядок діяльності …, інших центральних … органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України». «Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» не передбачає повноважень для інспекції розміщувати на сайті ДАБІ інформацію про спеціалізовані  організації. Жодним законом Держархбудінспекція це робити не уповноважена. В проекті Постанови КМУ не визначено, хто повинен визначати відповідність спеціалізованих організацій «критеріям». Жодним законом це не визначено також.
__________________
Таким чином, прийняття проекту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» порушить низку законів і Конституцію України.
Пропоную переглянути вимоги до виконавців обстежень будівельних об’єктів. На мою думку, ці вимоги повинні співпадати із вимогами до виконавців науково-технічних робіт, якими і є обстеження, випробування будівельних конструкцій. У випадку надходження пропозицій, які не співпадають із законними вимогами, вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття спеціального закону, в разі обґрунтування. На сьогоднішній день закон дає право виконувати обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, як спеціалізоване інженерне вишукування, суб’єктам науково-технічної діяльності:
-    вченим і науковим працівникам (фізичним особам - підприємцям);
-     науковим установам, науковим організаціям, вищим навчальним закладам, громадським науковим організаціям (юридичним особам).

Понравилось! Не понравилось

72

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

http://www.minregion.gov.ua/regulatory/ … be-562999/

06.02.2015
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва"

Я маю зауваження тільки до 6-го пункту цієї постанови. Фактично, текст постанови не змінився, порівняно із тим, який я раніше цитував 08.09.2014. Із персональних причин, це мені зараз неактуально. Кому цікаво - мої старі зауваження.

На мою думку, порушені Конституція України і закони:
1.    «Про архітектурну діяльність», ст.17. Вимога «наявність статусу юридичної особи» а також «Спеціалізована  організація  несе відповідальність …» усувають від господарської діяльності з обстеження будівель і споруд експертів із кваліфікаційним сертифікатом. Закон дав експертам право «виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, … несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначене кваліфікаційним сертифікатом…». Жодним законом не встановлено відповідальність спеціалізованих організацій за результати обстеження будівель. Жодним законом не встановлено особливі права «спеціалізованих організацій». Вимога «…наявність  експертів  з  питань  міцності, надійності,  довговічності  будинків  і  споруд,  їх  експлуатаційної  безпеки  та інженерного  забезпечення» не відповідає фактично виданим кваліфікаційним сертифікатам. В «Регламенті Атестаційної архітектурно-будівельної комісії» відсутня така назва роботи. Наприклад, мій сертифікат дає мені право виконувати вид роботи «Технічне обстеження будівель і споруд».
2.    «Про наукову і науково-технічну діяльність», ст. 4, ст.5, ст.6, ст.9. Контроль стану об'єкта (інжиніринг) – це спеціалізовані інженерні вишукування. Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної діяльності [ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва]. Вимога «наявність статусу юридичної особи» дає виключне право обстежувати об’єкти тільки науковим установам, науковим організаціям, вищим навчальним закладам, громадським науковим організаціям, але дискримінує інших суб'єктів науково-технічної діяльності: вчених і наукових працівників. По закону відповідальний за результати діяльності наукової установи – керівник наукової установи (ст.9). Науковий працівник має право на підприємницьку діяльність, а тому в разі самостійного виконання науково-технічних робіт сам відповідає за результати своєї діяльності (ст.6).
3.    «Господарський кодекс України», ст.6. Загальні принципи господарювання, зокрема, «рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом» зобов’язують встановлювати вимогу «наявність статусу юридичної особи» тільки законом. Якщо цю вимогу записати в Постанову КМУ без відповідних законних підстав, то це буде виявом повного презирства до Конституції України, ст.6, ст.8, ст.13, ст.19.
4.    Конституція України в статті 120 передбачає, що «…Організація, повноваження і порядок діяльності …, інших центральних … органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України». «Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» не передбачає повноважень для інспекції розміщувати на сайті ДАБІ інформацію про спеціалізовані  організації. Жодним законом Держархбудінспекція це робити не уповноважена. В проекті Постанови КМУ не визначено, хто повинен визначати відповідність спеціалізованих організацій «критеріям». Жодним законом це не визначено також.
__________________
Таким чином, прийняття проекту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» порушить низку законів і Конституцію України.
Пропоную переглянути вимоги до виконавців обстежень будівельних об’єктів. На мою думку, ці вимоги повинні співпадати із вимогами до виконавців науково-технічних робіт, якими і є обстеження, випробування будівельних конструкцій. У випадку надходження пропозицій, які не співпадають із законними вимогами, вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття спеціального закону, в разі обґрунтування. На сьогоднішній день закон дає право виконувати обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, як спеціалізоване інженерне вишукування, суб’єктам науково-технічної діяльності:
-    вченим і науковим працівникам (фізичним особам - підприємцям);
-     науковим установам, науковим організаціям, вищим навчальним закладам, громадським науковим організаціям (юридичним особам).

Уважаемый consultant ! Давно пользуюсь в своей профессиональной деятельности Вашими дельными советами и искренне благодарна Вам за них. И позвольте задать Вам некоторые вопросы. Я архитектор и когда в нашей многострадальной Украине объявили о всеобщей "сертификации", я пришла в ужас. Объясняю, почему. Вместе с сертификацией была введена и система покарания на сертифицированных специалистов - ШТРАФЫ. Молодежь специфики нашей проектной работы не знала и "попала" в эту "мышеловку" сразу. Я, проработав более 30 лет по специальности, никак не могу понять, как может архитектор с 3-х летним стажем  получить сертификат и выполнять функции ГАПа? А закон именно это предполагает. Или, как специалист, имея диплом землемера, но просидев в архитектурном бюро 10 лет, работая на должности архитектора и получив сертификат, тоже может быть ГАПом? А закон и это разрешает. Дальше, какое ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА может совершить физическое лицо(допускаю даже, что у него ЕСТЬ СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ) не ПРОВОДЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ? Лабораторные исследования МОЖЕТ и ДОЛЖНО проводить ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, которому ПРИНАДЛЕЖИТ ЛАБОРАТОРИЯ. Или у нас уже есть частные лаборатории по обследованию строительных конструкций?. Дальше. Как может ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО организовать проектирование объекта недвижимости и его строительство НИ С КЕМ не консультируясь? Это уже какой-то "путинизм" получается: "Проектировать и строить будем так! Я сказал!". И, наконец. Как может за введение в эксплуатацию БОЛЬШИНСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ отвечать ТОЛЬКО ТРИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦА: ЗАКАЗЧИК, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ГАП и СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНАДЗОР? А в законе пока ИМЕННО ТАК. Может быть мой текст очень сумбурен, но надеюсь, что суть его Вы поймете и хотелось бы прочитать Ваши ответы на поставленные вопросы.

Понравилось! Не понравилось

73 Отредактировано consultant (2015-02-11 09:48:58)

Re: Тех.Звіт

alena пишет:

... какое ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА может совершить физическое лицо(допускаю даже, что у него ЕСТЬ СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ) не ПРОВОДЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ? Лабораторные исследования МОЖЕТ и ДОЛЖНО проводить ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, которому ПРИНАДЛЕЖИТ ЛАБОРАТОРИЯ. Или у нас уже есть частные лаборатории по обследованию строительных конструкций?. ...

Я специально выбрал тот вопрос, который я знаю лучше всего. Вы путаете понятия "частная собственность", "юридическое лицо", "физическое лицо". Объясняю: я, как физическое лицо, имею право осуществлять хозяйственную деятельность и в образе физического лица-предпринимателя, и в образе частного предприятия (юридического лица). Более того, на пару с другом могу основать целую академию и выдавать дипломы академиков и член-корров. Просто в голове людей моего поколения окостенело представление, что предприятие может быть только государственным, а любые контрольные измерения имеют право делать только особые организации, которые наделены исключительным правом "свыше" через сертификации, аттестации, аккредитации и прочие формы бумажного подтверждения своего небесного происхождения. Это далеко не так. ...

Но что меня бесит в этой сертификации, так это такие сертификаты, как мой собственный сертификат, который покупают для того, чтобы подписывать сразу по шести направлениям требований из регламента. Тут хотя бы осилить какую-то узкую специализацию хотя бы в одном направлении! Или ты эксперт по башням и мачтам, или по зернохранилищам, или по портовым сооружениям, или по канализации ... Ну, не может один человек быть классным специалистом везде! Поэтому я за то, чтобы специалисты выполняли только то, что умеют лучше всех, чтобы не было на свете универсальных "специализированных организаций". А для этого есть очень простой подход, не требующий изобретения велосипеда - регулирование обследования зданий как научно-технической деятельности (см. мой предыдущий пост.).

Понравилось! +1 Не понравилось

74

Re: Тех.Звіт

alena,
дивно, п.Олено, як це в цивілізованому світі будуються надскладні будівлі і є ПЕРСОНАЛЬНА відповідальність.
А що коли в нас було майже 20 тис. ліцензій то хтось за щось відповідав?

Понравилось! Не понравилось

75

Re: Тех.Звіт

Микола пишет:

alena,
дивно, п.Олено, як це в цивілізованому світі будуються надскладні будівлі і є ПЕРСОНАЛЬНА відповідальність.
А що коли в нас було майже 20 тис. ліцензій то хтось за щось відповідав?

А мені дивно, чому немає ПЕРСОНАЛЬНОЇ відповідальності ВИКОНРОБА. Чому виконроби у нас не отримують кваліфікаційні сертифікати? Чи будівництво п'яти поверхового будинку не таке вже і складне діло? А може двохповерховий торгівельний магазинчик в районному центрі може будуватися будь кім? А на сьогодні це саме ТАК. Ви вважаєте, що ТАК І МАЄ БУТИ?

Понравилось! Не понравилось