1 Отредактировано elenauhenko (2013-09-04 10:05:16)

Тема: Тех.Звіт

Нужно ли делать технический отчёт  по капитальному ремонту забора и вхидной арки

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ
        ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
(ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»)

50000, м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 40                ISO: 9001-2009
Телефон +38 (0564) 90-21-62, 92-35-87, Телетайп 106286 "Німфа",            СЕРТИФІКАТ
Факс +38 (0564) 92-40-41                        UA2.040.05514-10
E-mail: krivbassproect@krivbassproect.com.ua
Web:www.krivbassproect.com.ua

    «___»  __________ 2013 р.    07-041-13-ВН

ЗАУВАЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТИЗИ
до робочого проекту
«Капітальний ремонт вхідної арки та паркану кінця 18 та початку 20 століття по вул. Радянській, смт. Чечельник, Вінницької обл.»

1. До вихідної і правової документації та загальних питань

ТОМ 1 02/05/13
1.1. Відповідно до ДБН В.1.1-12:2006 даний населений пункт відноситься до району із сейсмічністю у 6 балів (карта 3СР-2004-А), тому обов’язковою вимогою є проведення експертизи проекту на міцність та стійкість – відкоригувати у п. 1.2 дані щодо сейсмічності.

1.2. В зв’язку з тим, що на даному об’єкті проводиться капітальний ремонт, окрім дефектного акту, необхідно надати технічний звіт, за участю сертифікованого експерта з технічного обстеження будівель та споруд, про стан будівельних конструкцій або акт обстеження будівель та споруд, згідно вимог ДБН А.2.2-3:2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», п.3.15 (обміри та обстеження будівель, які  підлягають реконструкції, капітальному  ремонту або технічному переоснащенню) та п.4.1 (не допускається розроблення  проектної документації …. при капітальному ремонті об’єктів без… інструментального обстеження об’єктів).

1.3. Відкоригувати  у Розділі 1 п.1.1.1. Основні техніко-економічні показники, привести їх у відповідність з вимогами додатками ДБН А.2.2-3:2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»  та  дод. А ДСТУ-Н.Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» для заповнення в подальшому основних показників об’єкта будівництва (Експертний звіт щодо розгляду проектної документації – дод. А ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 та  Декларація про початок виконання будівельних робіт – постанова КМУ від 13.04.11 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»).


1.4. В проекті не вказано термін проведення технічного обстеження, паспортизації споруди згідно п.1.7 спільного наказу Держбуду та Держохоронпраці № 32/288 від 27.11.1997р. та вимог п.1.3.2 ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».


Експерт В.М. Беленьпо моему єто абсурд

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Тех.Звіт

на какие документи можна сослаться что би его не делать

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Тех.Звіт

elenauhenko
Так ведь у Вас никто не требует "Технический отчёт  по капитальному ремонту забора и вхидной арки"
У Вас просят звіт з технічного обстеження будівель та споруд, про стан будівельних конструкцій або акт обстеження будівель та споруд
То есть отчет не про выполнение капитального ремонта ранее, а отчет про состояние строительных конструкций на момент составления дефектного акта.
Нужно делать причем сертифицированным специалистом.

Понравилось! Не понравилось

4 Отредактировано elenauhenko (2013-09-05 11:50:11)

Re: Тех.Звіт

так можна только акт сделать . или звит делать всё таки надо делать

Понравилось! Не понравилось

5

Re: Тех.Звіт

"Звит" делают обычно для объектов "побольше", а для объектов "поменьше" достаточно и акта. Будет очень хорошо (и снимет все вопросы экспертов) если к акту будут приложены обмерные чертежи и схемы дефектов с указанием их объемов

Понравилось! Не понравилось

6

Re: Тех.Звіт

Какую форму имеет  "Звіт з технічного обстеження будівель та споруд..." для паспортизации здания. Можно использовать форму, утвержденную наказом №95 от 19.03.2013?

Понравилось! Не понравилось

7 Отредактировано consultant (2014-01-14 16:33:37)

Re: Тех.Звіт

концепт пишет:

Какую форму имеет  "Звіт з технічного обстеження будівель та споруд..." для паспортизации здания. Можно использовать форму, утвержденную наказом №95 от 19.03.2013?

Наказ-95 канул в лету - забудьте о нем.

Числятся действующими "Нормативные документы" (НПАОП 45.2-1.01-98) в редакции 2012 года - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98

Но пользуйтесь ними осторожно. Там полно бреда и маразмов, например, требуют лицензии:

"5.02.01 (огляд і оцінка технічного  стану
будівельних  конструкцій  будівель  та  споруд  та  їх захисту) та
5.02.02  (обстеження,  випробування,  діагностика   і   оцінювання
технічного   стану  будівельних  конструкцій  та  їх  захисту)".

Почти все "специализированные организации" отменены - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103-2012-%D1%80
Остались только по последнему приказу - http://uazakon.com/documents/date_6d/pg_gdgzwr.htm
Но их, очевидно, просто забыли в суете. МЧС уже нету, а техногенщики не имеют полномочий.

Короче, бардак полный.

Меня лично этот вопрос тоже интересует, поэтому я сочинил обращение, чтобы получить официальное разъяснение (во вложении).

Post's attachments

Иконка вложений Запит про НПАОП-обговорення.doc 35.5 Кб, 236 скачиваний с 2014-01-14 

Понравилось! Не понравилось

8

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...Меня лично этот вопрос тоже интересует, поэтому я сочинил обращение, чтобы получить официальное разъяснение (во вложении).

Надіслано: 14 січня 2014 р.
Реєстраційний №: КО-1911201
Статус: Надіслано

Понравилось! Не понравилось

9 Отредактировано consultant (2014-01-26 13:12:46)

Re: Тех.Звіт

По темі "обстеження і паспортизація будівель" - http://minregion.gov.ua/attachments/con … 256....pdf

"НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Схвалити результати науково-дослідної розробки «Розроблення єдиних методологічних підходів щодо проведення обстеження та паспортизації будівель і споруд» та заключний звіт за договором Н-14/199-2013 від 27.09.2013."
- http://minregion.gov.ua/attachments/fil … rik/20.pdf

+ открыть спойлер

Только начал читать - сразу наталкиваюсь на бред:
"2.1.2 Обстеження та складання обов’язкових паспортів об’єктів будівництва
1.  Технічний  паспорт  об’єкта  складається  відповідно  до  Закону  України  від
29.03.2012 № 10286 «Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна” [17]..."

Если кто не в теме: это только законопроект, а не закон - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp … &skl=7

Читаю дальше:
"2.  Містобудівний  паспорт  об’єкту  складається  згідно  з  вимогами  ДБН  Б.1-1-93
«СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів» [18]."

Чукчи, кто-нибудь проверял ссылки? ДБН  Б.1-1-93 - не действующий. Информация про отмену: ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру. ДБН Б.1.1-16:2013:Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 26.02.2013 р. № 73

І оце "науково-дослідна робота"? Чи науково-технічна рада осліпла?

А як забули про технічний паспорт на виробничий будинок (додаток 8 до Інструкції)? - стор.15

Наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 91 у 2013 році вже не діяв. Треба було актуалізувати. І "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" - це не наказ-91, а наказ Мінрегіону від 05.07.2011 № 103!!!

"Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі зв'язку" не 2003, а 2004 року! - Це воно було погоджене листом Держбуду від 07.10. 03 № 4/6-381, а затверджене наказом від 28.05.2004 р. № 88. - стор.17

І які перспективні пропозиції?

- пропозиції щодо обґрунтування
тематики найближчих та перспективних планів робіт центральних органів виконавчої влади
стосовно удосконалення нормативно-правової бази як основи для створення сучасної систе-
ми експлуатації, догляду, обстежень і паспортизації об’єктів будівництва:
1. Розроблення «Містобудівного кодексу України», в якому будуть узагальнені закони
«Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобуді-
вної діяльності» та ін. з урахуванням світових тенденцій розвитку нормативно-правової бази
у будівництві.
_____________________________________________
А які "та інші"? Насамперед, треба законодавчо забезпечити необхідність нагляду за "об'єктами нерухомості" під час експлуатації. Це вже не будівельний об'єкт! Стаття 39-2 - це п'яте колесо до возу містобудування. - стор.59
_____________________________________________

... подальше існування РАНО слід вважати недоцільним, а актуальним є ство-
рення Державною службою з надзвичайних ситуацій, Мінрегіоном України та Держдгірпро-
мнаглядом  міжвідомчого  «Положення  про  порядок  розслідування  причин  аварій будинків,
споруд, їх частин та конструктивних елементів». Таке положення має передбачати уніфіко-
вану форму акта розслідування аварії, облік таких актів вказаними відомствами, узагальнен-
ня причин та надання рекомендацій щодо удосконалення відповідних нормативно-правових
актів.
_____________________________________________
А тут є і зовсім розумні думки! - стор. 63
_____________________________________________

Служба технічної експлуатації визначає два види нагляду:
-  постійне спостереження експлуатаційним персоналом за дотриманням правил техні-
чної експлуатації, за станом конструктивної системи, окремих конструкцій та систем техніч-
ного обладнання з періодичними оглядами технічного стану об’єкта; 
-  нагляд із залученням організацій або експертів з підтвердженою компетентністю  –
періодичні обстеження технічного стану та моніторинг стану об’єкта або окремих елементів.
__________________________________
Це вперше бачу "організацій або експертів". Та треба все-таки визначитися, хто несе відповідальність за результати обстеження - експерт чи організація? Нагадаю: ліцензій нема і що таке "спеціалізована організація" - ніхто вже не знає. - стор. 64-65
__________________________________

В теперішній час не існує чинного нормативного документу, який би повністю відпо-
відав потребам обстеження об’єктів будівництва за вимогою «механічний опір та стійкість».
Такий документ необхідно створити, і в якості основи для його можна прийняти «Правила
обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд» [4], які
мають  багаторічний  досвід  застосування.  Необхідно  оновити  цей  документ,  розповсюдити
його на всі типи об’єктів будівництва та врахувати їх конструктивні особливості.
_______________________
Так, це єдиний розумний вихід із ситуації. І треба забути назавжди про фіктивний "фізичний знос". - стор.68
_______________________

Російське слово "связь" перекладається українською: "зв'язок". Запам'ятайте, це не "в'язь"! стор. 71.
_______________________

назви категорій технічного стану можуть бути встановлені такими:
категорія 1 – справний стан
категорія 2 – працездатний стан
категорія 3 – обмежено працездатний стан (чи непрацездатний? - Таблиця 3.13)
категорія 4 – аварійний стан.
___________________________________________________________
Прийдеться звикати до нових категорій.
___________________________________________________________

Пропонується, що перше обстеження об’єкту будівництва проводиться не пізніше ніж через два роки після прийняття об’єкту в експлуатацію.
____________________________________
А чому не під час приймання в експлуатацію? Чому два роки, а не рік, не три, не п'ять? А що робити із існуючими об'єктами?

А як це співвідноситься із:

"Для нових об’єктів  будівництва  Паспорт  повинен  складатися  генеральною  проектною  організацією  і
надаватися у складі документації, яка передається при здаванні об’єкта в експлуатацію. " - стор.93
____________________________________

- за приписом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
__________________
Логічно діючим положенням. Та чи реально? Інспектори Держгірпромнагляду і ДСНС частіше бувають на об'єктах. стор.93
__________________
Враховуючи необхідність високої і різнобічної кваліфікації виконавців обстежень, не-
обхідно, щоб обстеження об’єктів будівництва проводилися організаціями та фізичними осо-
бами з підтвердженою компетентністю із застосуванням сучасної приладової бази. Перелік
таких  організацій  та  фізичних  осіб  повинен  визначатися  і  оприлюднюватися  Мінрегіоном
України.
__________________________________________________
А як же законні права: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687-14
"Громадяни, які    одержали    відповідний     кваліфікаційний
сертифікат,   можуть   виконувати   окремі  види  робіт (послуг),
пов'язані  із  створенням  об'єкта  архітектури,  без  відповідної
ліцензії,  мають  особисту  печатку  та несуть відповідальність за
неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено
кваліфікаційним  сертифікатом
,  та  порушення вимог законодавства,
будівельних норм, стандартів і правил." - ЗУ "Про архітектурну діяльність", ст.17 ???

___________________________________________________

Низька  ефективність  існуючої  системи  паспортизації  об’єктів  будівництва
пов’язана з використанням таких документів за призначенням відповідно до разової вимоги і
з відсутністю організаційно-правового механізму зберігання паспортів, накопичення і моні-
торингу інформації, що міститься в них.
___________________________________________
Умничка! стор. 97
___________________________________________

Спеціалізована організація, що виконує обстеження, несе відповідальність за якість та
достовірність матеріалів обстежень та оцінки технічного стану будівель та споруд, що об-
стежуються, обґрунтованість висновків та рекомендацій.
_________________________________________________________
Так все-таки, хто несе відповідальність: спецорганізація (одноразова на об'єкт) чи експерт (пожиттєво)? І як тоді із правами експерта? - стор.145
________________________________________________________________________________________________

Паспорт складається у трьох примірниках, які зберігаються: 
в спеціалізований організації, яка складала паспорт;
у власника або управителя об’єкту;
у містобудівному кадастрі.
_________________________________________________________________________________________________
А навіщо у містобудівному кадастрі, а не в держреєстрі? - стор. 146

Є тільки один шлях створення єдиного паспорту будівлі (споруди) - додавання розділів (таблиць і рисунків) у технічний паспорт. На кожен розділ - окремий експерт із печаткою і сертифікатом. І одна наглядова організація, яка підписує загальний висновок про можливість експлуатації. Реально, це може бути ЕТЦ Держгірпромнагляду - для виробничих об'єктів, проектний інститут - для громадських і житлових об'єктів.

Всі інші варіанти - це модифікація таких корупційних схем, як "уповноважені організації", "спеціалізовані організації", "саморегульовані організації". Принцип один - продавати право на обдирання замовників і виконавців, а для "стимулювання" - натравлювати інспекторів на незговірливих "терпил".

Понравилось! Не понравилось

10

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

...
Надіслано: 14 січня 2014 р.
Реєстраційний №: КО-1911201
Статус: Надіслано

Статус:  Прийнято до розгляду

Понравилось! Не понравилось

11

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Є тільки один шлях створення єдиного паспорту будівлі (споруди) - додавання розділів (таблиць і рисунків) у технічний паспорт. На кожен розділ - окремий експерт із печаткою і сертифікатом. І одна наглядова організація, яка підписує загальний висновок про можливість експлуатації. Реально, це може бути ЕТЦ Держгірпромнагляду - для виробничих об'єктів, проектний інститут - для громадських і житлових об'єктів.

Идея хорошая, но утопическая (впрочем как и большинство хороших идей):
- даже паспорт БТИ, в полном объеме и правильно оформленный, имеют не все здания с которыми доводилось работать.
- технический паспорт, сохранившийся со сдачи объекта более 10 лет назад) видел только раз;
- энергетические паспорта перестали заказывать как только отменили обязательную экспертизу, хотя даже во время эйфории "енергозбереження" делали не для всех зданий.
- ну, а при едином паспорте, запретить эксплуатацию всех зданий которые не будут иметь всех разделов - первым "выйдет на барикады" Коммайно...

Словом вопросов и противоречий больше чем хотелось бы.
Дай бог, снимут разногласия и разночтения существующих законов.

Понравилось! Не понравилось

12

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

...
Идея хорошая, но утопическая (впрочем как и большинство хороших идей...

Согласен, идея с единым паспортом на основе процедуры техинвентаризации - утопия. Кто будет подшивать изменения по куче разных разделов в инвентаризационное дело, кто будет выставлять постоянно меняющиеся данные в базу реестра?

К сожалению, мне в этой работе понравилось только наличие общих сведений о существовании подобных паспортов вдоль наших границ и вывод о том, что существующая ныне паспортизация не имеет будущего (банкротство РАНО, низкая эффективность исполнения "из-под палки").

Я нигде не видел элементарных расчетов - сколько таких паспортов должно быть, какая трудоемкость всей этой работы (и затраты заказчика), какие коррупционные риски (на основании реальных примеров из судейской практики), какая емкость помещений архивов должна быть у главной систематизирующей организации???

Почему я предложил все свести к техинвентаризации? Да это единственный способ сделать паспорт обязательным с помощью обязательной процедуры, а не с помощью инспекторов-толкачей. А если просто говорить со стороны, что "ничего у них не получится", то как раз и получится то, что мы имеем уже 16 лет.

Понравилось! Не понравилось

13

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

как раз и получится то, что мы имеем уже 16 лет.

А че только 16 .... по-моему значительно больше.

Ну, а если серьезно... Я считаю, что сначала все таки нужно четко определить статус существующих нормативом, а уже потом только что-то "покращувати".
Кстати подскажите если знаете статус вот этого документа:

Post's attachments

Иконка вложений СТТУ-БС-01-03.doc 285 Кб, 1141 скачиваний с 2014-01-16 

Понравилось! Не понравилось

14

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

...
А че только 16 .... по-моему значительно больше....

В эпоху доисторического общества развитого социализма была ведомственная паспортизация технического состояния. Мне в руки попадали такие паспорта одного кораблестроительного завода с планами, выполненными шариковой ручкой. Но, тем не менее, от таких паспортов было больше пользы, потому что их составляли работники самого предприятия. Нынешние же не все даже читают. Буквально сегодня пришлось разрезать неправильно сшитый чертеж такого паспорта - до меня его пять лет никто так и не открывал.

Beryai пишет:

...
Кстати подскажите если знаете статус вот этого документа:

Сие не есть обязывающий субъекты хозяйствования документ.
http://www.osp.kiev.ua/oal/
Упомянутая ассоциация “УКРЕКСПЕРТ” - аналог упраздненных "уполномоченных организаций" ДАБІ, но только в системе Держгірпромнагляду.

“УКРЕКСПЕРТ” не имеет отношения к Минрегиону. Она не имеет отношения к экспертам с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд".

Понравилось! Не понравилось

15

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Она не имеет отношения к экспертам с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд".

А разве эксперты "Технічне обстеження будівель і споруд" единственные кто может проводить подобные обследования?
Если за проектирование четко пророписали, что проект обязан быть подписан ГИПом или ГАПом, то за обследования я такой четкости не слышал.
Итого имеем лицензии (которые никто не отменял) и сертифицированных экспертов.
Или я что-то пропустил?

Понравилось! Не понравилось

16

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:
consultant пишет:

Она не имеет отношения к экспертам с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд".

А разве эксперты "Технічне обстеження будівель і споруд" единственные кто может проводить подобные обследования?
Если за проектирование четко пророписали, что проект обязан быть подписан ГИПом или ГАПом, то за обследования я такой четкости не слышал.
Итого имеем лицензии (которые никто не отменял) и сертифицированных экспертов.
Или я что-то пропустил?

Эксперты с сертификатом Минрегиона - единственные, кому закон дает право выполнять работу без лицензий (ст.17 ЗУ "Про архітектурну діяльність"). Техническим экспертам охраны труда такое право законом не дано.

Лицензии требуются только для строителей 4-5 категорий сложности объектов. На все остальные виды работ в архитектуре и градостроительстве лицензии не требуются, следовательно, ранее выданные бумажки никаких прав не дают.

Насчет подписи на отчете про обследование - ситуация уникальная. Ни один закон не дает основания требовать сертификат эксперта для обследований. Нормативно-правовые акты должны приниматься на выполнение законов и не могут содержать требований, не имеющихся в законах. Выводы делайте сами.

Понравилось! Не понравилось

17 Отредактировано Beryai (2014-01-16 21:00:18)

Re: Тех.Звіт

А вот здесь как говорится "нет уж Вы меня мерси"

consultant пишет:

Эксперты с сертификатом Минрегиона - единственные, кому закон дает право выполнять работу без лицензий (ст.17 ЗУ "Про архітектурну діяльність").

Вот ни разу в ст.17 не говорится про единственность и обязательность. Там сказано, что помимо лицензирования, ответственные особы аттестуются, как аттестуются и что им потом разрешается.
Тем более, что в предыдущем посте я имел ввиду выполнение работ по обследованию при наличии лицензии и отсутствии сертификата.

Ну и для полноты картины, не лишне вспомнить про ст 15 ЗУ "Про пожарную безопасность" из которой следует, что без лицензии МЧС Вы не сможите выполнить проектную документацию в полном объеме даже имея все сертификаты инженера-проектировщика.

consultant пишет:

Лицензии требуются только для строителей 4-5 категорий сложности объектов. На все остальные виды работ в архитектуре и градостроительстве лицензии не требуются, следовательно, ранее выданные бумажки никаких прав не дают.

А вот это совсем не следовательно. Пока в новых законах нет четкого и одназначного указания об отмене или прекращении действия все ранее выданные законодательные акты (лицензии, сертификаты, заключения, справки и т.д) продолжают "жить" до завершения своего срока действия.


consultant пишет:

Насчет подписи на отчете про обследование - ситуация уникальная. Ни один закон не дает основания требовать сертификат эксперта для обследований.

Вот и я о том же....

Понравилось! Не понравилось

18 Отредактировано consultant (2014-01-16 21:33:51)

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

...
Вот ни разу в ст.17 не говорится про единственность и обязательность. Там сказано, что помимо лицензирования, ответственные особы аттестуются, как аттестуются и что им потом разрешается.
Тем более, что в предыдущем посте я имел ввиду выполнение работ по обследованию при наличии лицензии и отсутствии сертификата.
......

Давайте читать вместе:
"     Громадяни, які    одержали    відповідний     кваліфікаційний
сертифікат,   можуть   виконувати   окремі  види  робіт  (послуг),
пов'язані  із  створенням  об'єкта  архітектури,  без  відповідної
ліцензії
,  мають  особисту  печатку  та несуть відповідальність за
неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено
кваліфікаційним  сертифікатом
,  та  порушення вимог законодавства,
будівельних норм, стандартів і правил. "

А теперь покажите документ, который требует лицензию ДАБІ на выполнение обследований зданий и сооружений и который запрещает выполнение этих обследований без лицензии.

Бумажку никто не забирал и не отменял, а вот специального права такая бумажка уже не дает. Лицензия - это не законодательный акт, это разрешительный документ.

Понравилось! Не понравилось

19

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

А теперь покажите документ, который требует лицензию ДАБІ на выполнение обследований зданий и сооружений и который запрещает выполнение этих обследований без лицензии.
Бумажку никто не забирал и не отменял, а вот специального права такая бумажка уже не дает. Лицензия - это не законодательный акт, это разрешительный документ.

Ну что же Вы из крайности в крайность....
Я и не говорил что запрещено делать обследования баз лицензии.
Давайте по порядку:
1) Введение ЗУ "Про архітектурну діяльність" не отменило действие лицензий, выданных ранее.
2) Выполнение проектных работ без сертифицираванного ГАПа или ГИПа запрещается (даже при наличии лицензии).
3) Выполнение работ по техническому обследованию зданий и сооружений разрешается как при наличии только лицензии так и при наличии только сертификата эксперта, ну и соотсетственно при наличии того и другого сразу.

Понравилось! Не понравилось

20

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

]
Ну и для полноты картины, не лишне вспомнить про ст 15 ЗУ "Про пожарную безопасность" из которой следует, что без лицензии МЧС Вы не сможите выполнить проектную документацию в полном объеме даже имея все сертификаты инженера-проектировщика.
.

ЗУ "Про пожарную безопасность" уже не действует:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3745-12

А какая деятельность подлежит лицензированию указано в ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.527.64&nobreak=1

Понравилось! Не понравилось

21 Отредактировано consultant (2014-01-18 07:09:20)

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

...
1) Введение ЗУ "Про архітектурну діяльність" не отменило действие лицензий, выданных ранее.
2) Выполнение проектных работ без сертифицираванного ГАПа или ГИПа запрещается (даже при наличии лицензии).
3) Выполнение работ по техническому обследованию зданий и сооружений разрешается как при наличии только лицензии так и при наличии только сертификата эксперта, ну и соотсетственно при наличии того и другого сразу.

Не путайте бумажные лицензии и порядок лицензирования. Действие определяется порядком, а не сжиганием бумажки.

Проектные работы не имеют отношения к порядку лицензирования. Их там нет.

Обследование производственных зданий и сооружений (НПАОП 45.2-1.01-98) требует наличие лицензий с кодами 5.02.01, 5.02.02. После этих кодов кодификатор дважды менялся, а сейчас это вообще не лицензируется. Вы что, серьезно надеетесь найти действующие лицензии с кодами 5.02.01, 5.02.02? Так они давным-давно просрочены. А какие документы Вы знаете, где требуются сертификаты эксперта с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд"? Буду весьма признателен за ответ, имею такой сертификат и не знаю, куда его засунуть.

Понравилось! Не понравилось

22

Re: Тех.Звіт

consultant пишет:

Обследование производственных зданий и сооружений (НПАОП 45.2-1.01-98) требует наличие лицензий с кодами 5.02.01, 5.02.02. После этих кодов кодификатор дважды менялся, а сейчас это вообще не лицензируется. Вы что, серьезно надеетесь найти действующие лицензии с кодами 5.02.01, 5.02.02? Так они давным-давно просрочены.

Все правильно, Вот только при смене кодов шла фраза типа:  "... ввести взамен утвержденных ранее..."
И не нужно искать лицензии со старыми кодами - я пользуюсь лицензией с новыми и буду пользоваться до 2016 г. (получили в 2011) если еще что-нибудь не "покращать"

consultant пишет:

А какие документы Вы знаете, где требуются сертификаты эксперта с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд"?

Отчеты по обследованию (как под лицензией так и под сертификатом) проверяла и "Укринвестэкспертиза" и КРУ - замечаний не было

consultant пишет:

Буду весьма признателен за ответ, имею такой сертификат и не знаю, куда его засунуть.

Вопрос: а зачем тогда получали сертификат?

Понравилось! Не понравилось

23

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

...

... я пользуюсь лицензией с новыми и буду пользоваться до 2016 г. (получили в 2011) если еще что-нибудь не "покращать"
...
Отчеты по обследованию (как под лицензией так и под сертификатом) проверяла и "Укринвестэкспертиза" и КРУ - замечаний не было
...
а зачем тогда получали сертификат?

С Крещением Вас!

А теперь по теме. Уточните, Вы пользуетесь бланком лицензии, или правом выполнять работу, которого не имеют при отсутствии лицензии?

Я же не спрашиваю, что безосновательно требует экспертиза и другие органы, я спрашиваю о законных основаниях требовать сертификат эксперта.

Так и я получал свой сертификат только потому, что всем заказчикам морочат голову мифическими "уповноваженими організаціями" и незаконными сертификатами экспертов по обследованию. Никто не желает спорить с инспекцией, потому что у всех "рыльце в пуху". Точно так же инспекторы охраны труда требуют паспортизацию зданий, не имея на то полномочий, но никто с ними не спорит, потому что на любом предприятии только ленивый не найдет других нарушений. А возмущаются беззаконием только единицы на этом форуме.

Понравилось! Не понравилось

24

Re: Тех.Звіт

На сайте "Асоціації експертів в удівельній галузі":

"...В соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об архитектурной деятельности" и постановления КМУ от 23.05.2011 № 554 "Некоторые вопросы профессиональной аттестации ответственных исполнителей работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры", установлена обязательность аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, в частности, исполнителей по обследованию.

Перечень обязательных подразделений, входящих в состав специализированных организаций изменений не претерпел. Так, в состав специализированных организаций должны входить аккредитованная лаборатория, подразделение метрологии и стандартизации, подразделение для ведения учета и хранения документации по объектам, на которых были проведены обследования и паспортизация.
Таким образом, обследование и паспортизация объектов производственного, жилищно-гражданского и другого назначения, инженерно-технических сооружений и инженерных сетей, определения их технического состояния и соответствия требованиям безопасности, для обеспечения их технического состояния и соответствия требованиям безопасности, для обеспечения их надежной эксплуатации и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации должны выполняться организациями, имеющими в составе обязательные подразделения и ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, которые прошли профессиональную аттестацию и получили квалификационный сертификат, который дает право на выполнение работ по техническому обследованию зданий и сооружений.

Техническое обследование для других целей (определение фактического технического состояния зданий и сооружений или отдельных конструкций перед проведением реконструкции или при расконсервации незаконченных строительством объектов, обследование объектов построенных без разрешения и т.п.) может выполняться, как специализированными организациями так и самостоятельно ответственными исполнителями отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, которые прошли профессиональную аттестацию и имеют соответствующий квалификационный сертификат.

В случае необходимости получения копии письма Минрегиона от 14.11.2012 года № 8/17-663-12, обращайтесь в Ассоциацию на электронный адрес: 38a@ukr.net.

Понравилось! Не понравилось

25

Re: Тех.Звіт

Beryai пишет:

На сайте "Асоціації експертів в удівельній галузі":

"...В соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об архитектурной деятельности" и постановления КМУ от 23.05.2011 № 554 "Некоторые вопросы профессиональной аттестации ответственных исполнителей работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры", установлена обязательность аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, в частности, исполнителей по обследованию.

....

Как можно серьезно воспринимать этот бред людей, участвующих в доле? Где они в статье 17 увидели "исполнителей по обследованию"? Это в постанове-554 Кабмин придумал такой вид работ: "3. Експертиза та обстеження у будівництві." А кто-нибудь видел такой вид работ в сертификатах? Нужен документ от Минрегиона с официальным разъяснением его нормативно-правовых актов, имеющего право это делать. Разъяснение законов может дать только Конституционный суд. А все письма о законах не имеют никакой юридической силы.

И что спрашивать у Конституционного суда? Объясните то, чего нет в законе?

Понравилось! Не понравилось