1

Тема: Чем грозит завышение категории сложности

Подскажите пожайлуста, чем грозит завышение категории сложности обьекта строительства с привлечением бюджетных средств. Нужна ссылка на статью Закона. Ситуация следующая: главный архитектор проекта без расчёта назначил обьекту 4-ю категории сложности, меня попросили сделать альтернативный расчёт - результат 3-я категория. Экспертиза настаивает на 4-й категории, аргументируя это лишь тем, что так указано в задании на проектирование и градостроительных условиях, но самого расчёта нет. В официальном ответе пугают штрафом за занижение категории (часть 1 ст. 2 Закона Украины "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения").

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Чем грозит завышение категории сложности

Дещо незрозуміло ким виступаєте Ви в даній ситуації? Замовником?

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Чем грозит завышение категории сложности

Kobchek пишет:

...чем грозит завышение категории сложности обьекта строительства с привлечением бюджетных средств. Нужна ссылка на статью Закона. ...

Резюме такое: штрафуют только за занижение категории сложности. Но, при наличии минимума фантазии, могут оштрафовать за что угодно.

Вот Вам ваша ссылка.

     ЗУ "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", ст.2:

- 1. Суб'єкти містобудування, які здійснюють проектування об'єктів, експертизу проектів будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу ... а також за заниження категорії складності об'єкта будівництва...

     ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.32:

- 3. Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої  категорії
складності   здійснюється   проектною  організацією  і  замовником
будівництва.

     ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.41:

- 1. Державний  архітектурно-будівельний  контроль - сукупність
заходів,  спрямованих на дотримання вимог  законодавства  у  сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і
правил.

     ЗУ "Про основи містобудування", ст.15:

- Компетенція центрального органу виконавчої влади, ...що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю визначається відповідно до закону.

     Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію (Указ Президента в редакції від 8 липня 2011 року N 742/2011):

- 2.  Державний  архітектурно-будівельний контроль здійснюється
органами  державного  архітектурно-будівельного контролю в порядку
( 553-2011-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.

   Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. N 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю":

- 2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється за дотриманням:
...
3) інших вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, правилами та проектною документацією, щодо створення об'єкта будівництва...

- 12. Посадові особи інспекції під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язані:
у повному обсязі, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль у межах повноважень, передбачених законодавством;

     Постанова КМУ від 27 квітня 2011 р. N 557:

- 7. Під час проведення державного архітектурно-будівельного контролю на об'єктах самочинного будівництва (у разі відсутності проектної документації) категорія складності таких об'єктів визначається посадовими особами Держархбудінспекції та її територіальних органів, а в разі необхідності - шляхом проведення експертизи експертною організацією чи експертом, що має відповідний сертифікат.

Понравилось! Не понравилось

4

Re: Чем грозит завышение категории сложности

Kobchek⇓
завищення  категорії тягне як мінімум на перевитрату бюджетних коштів  за експертизу проекту

Понравилось! Не понравилось