1 Отредактировано Revonik (2013-02-06 14:56:21)

Тема: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Уважаемые коллеги, здравствуйте! В строительстве я по-скольку, по-стольку, но т.к. руководить процессом и отвечать нужно мне - хочу быть уверенным и информированным. Необходимо построить угольную котельную, допустим мощностью 1 мВт. Эта же котельная будет строиться в Донецкой области. Ситуация следующая:
Строили в Луганске по 3 категории, никаких вопросов ни у кого не возникало, в том числе проходили ОВОС. Начали проектировать по 3 и в Донецкой - проектная документация была на руках, поехали как полагается по инстанциям согласовывать. Начали с самого сложного, как по мне, - с ОВОС-а. Приходим в экологию - говорят что такие проекты они уже не согласовывают. Почему? Ответ - потому что этим занимается уже Укргосстроэкспертиза. (в дальнейшем буду называть УГС) Узнав подробней, оказалось что отдельно согласовать ОВОС в УГС невозможно. Для этого необходимо проходить комплексную экспертизу.  Комплексная же экспертиза проводиться только в случае присвоении проекту 4 или 5 категории сложности. Что они и пытаются сделать всеми возможными способами. Как они это делают, постараюсь разъяснить, если получится по-проще:
Категория сложности объекта определяется заказчиком и проектировщиком. Помочь в этом может ДБН А.2.2-3:2012,
а именно ПРИЛОЖЕНИЕ М этого самого ДБН.
В приложении М, помимо таблицы определения (об этом позже) есть такой пункт -
Пункт 2. объект повышенной опасности, идентифицированный согласно законодательству, относят к V категории сложности;
Смотрим  "З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про об'єкти підвищеної небезпеки". Здесь ничего НЕ указывает на то что угольная котельная является объектом  повышенной опасности.
Однако, ссылаясь на  " НАСТАНОВУ СХВАЛЕНУ рішення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України "від 16.06.2011 № 59"
УГС ссылается на эту "Настанову", в которой ДОПИСАЛИ что объектом повышенной опасности является "об’єктіи, що становлять підвищену екологічну небезпеку" - без на то основания, просто так решили:

+ открыть спойлер

Згідно з Порядком об’єкти, які становлять підвищену небезпеку, відносяться до V категорії складності.
Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»: «об'єкт підвищеної небезпеки - це об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру».
Переліки таких об’єктів та видів діяльності затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів» та від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку». Перелік об’єктів будівництва, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку приведені відповідно у додатках 3 і 4.

Открываем П О С Т А Н О В А від 27 липня 1995 р. N 554 Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять  підвищену екологічну небезпеку
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       

+ открыть спойлер

П О С Т А Н О В А
                    від 27 липня 1995 р. N 554
                               Київ


      Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять
                  підвищену екологічну небезпеку

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 142 ( 142-2001-п ) від 14.02.2001
           N 630 ( 630-2011-п ) від 06.06.2011 }


     Відповідно  до  статті  13  Закону  України  "Про  екологічну
експертизу" ( 45/95-ВР )   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити розроблений  Міністерством  охорони  навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки і  Міністерством  охорони
здоров'я перелік  видів  діяльності  та  об'єктів,  що  становлять
підвищену екологічну  небезпеку,  для  яких  здійснення  державної
експертизи є обов'язковим.


     Прем'єр-міністр України                     Є. МАРЧУК

               Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.19

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від  27  липня  1995 р. N 554


                              ПЕРЕЛІК

            видів діяльності та об'єктів, що становлять
                  підвищену екологічну небезпеку


     1. Атомна енергетика і атомна  промисловість  (у  тому  числі
видобування  і  збагачення  руди,  виготовлення    тепловиділюючих
елементів для атомних електростанцій, регенерація  відпрацьованого
ядерного палива, зберігання чи утилізація радіоактивних відходів).

     2. Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.

     3.  Збір,  обробка,  зберігання,  поховання,  знешкодження  і
утилізація всіх видів промислових і побутових відходів.

     4. Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка  (включаючи
всі види продуктопроводів).
     Автозаправні  станції.  (  Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 142 ( 142-2001-п ) від 14.02.2001 )

     5.  Добування  і  переробка  природного  газу,    будівництво
газосховищ.

     6.  Хімічна  промисловість  (включаючи  виробництво   засобів
захисту  рослин,  стимуляторів  їх  росту,  мінеральних   добрив),
текстильне виробництво (з фарбуванням тканин і обробкою їх  іншими
хімічними засобами).

     7. Металургія (чорна і кольорова).

     8. Вугільна, гірничовидобувна  промисловість,  видобування  і
переробка торфу, сапропелю.

     9. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів
усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива.

     10. Виробництво електроенергії і тепла  на  базі  органічного
палива.

     11.  Промисловість  будівельних    матеріалів    (виробництво
цементу, асфальтобетону, азбесту, скла).

     12. Целюлозно-паперова промисловість.

     13. Деревообробна промисловість (хімічна переробка  деревини,
виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит  та  інше  з
використанням    синтетичних    смол,    консервування    деревини
просочуванням).

     14. Машинобудування і  металообробка  (з  литтям  із  чавуну,
сталі, кольорових металів та хімічною обробкою).

     15. Будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд  і
меліоративних    систем,    включаючи      хвостосховища        та
шламонакопичувачі.

     16. Будівництво аеропортів, залізничних  вузлів  і  вокзалів,
автовокзалів,  річкових  і  морських   портів,    залізничних    і
автомобільних магістралей, метрополітенів.

     17. Тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю більш
як 5000 голів і птахофабрики).

     18.  Виробництво    харчових    продуктів    (м'ясокомбінати,
молокозаводи, цукрозаводи, спиртзаводи).

     19.  Обробка  продуктів  і  переробка  відходів    тваринного
походження  (переробка  шкіри,  виготовлення  клею  і   технічного
желатину, утильзаводи).

     20. Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.

     21. Будівництво водозаборів поверхневих і підземних  вод  для
централізованих  систем    водопостачання    населених    пунктів,
водозабезпечення  меліоративних  систем,    окремих    промислових
підприємств.

     22.  Проекти  будівництва  об'єктів,  які  належать  до  IV-V
категорії складності.
{  Пункт  22  в  редакції  Постанови  КМ  N 630 ( 630-2011-п ) від
06.06.2011 }

И видим, что согласно : "10. Виробництво електроенергії і тепла  на  базі  органічного
палива.", объект является объектом с повышенной экологическую опасность.

Является ли законным действие уполномоченных согласовывать такие Наказы приписывая в Наказ ещё и объекты с повышенной экологической опасностью?
Является ли законным ссылаться представителю УГС на этот наказ а не пользоваться существующим ДБН где вообще ни о наказе, не о Законе об экологических последствиях ничего не сказано?

Повоевав на эту тему, УГС решил в отношении меня пойти другим путём. Я был послан в "Донбассгражданпроект", дабы институт определил категорию сложности проекта. Я верю в авторитет этого института, но у меня возник один вопрос:
Институт присвоил 5 категорию сложности проекта, класс ответственности - СС3 на основании того самого ДБН, а именно приложения М. Получив через нас справку о количестве учащихся в школе (примерно 800 человек), институт решил присвоить нам пятую категорию, решив что 900 человек постоянно находятся на объекте, а никак не вне объекта в школе. По моему мнению, эти 900 человек следует применить к графе "Возможная опасность для жизнедеятельности людей, которые находятся вне объекта".  Ведь если следовать их логике, большинство котельных в Украине,  которые отапливают больше 400 человек - объекты по сложности и ответственности сравнимы с АЭС. Ведь у АЭС 5, высшая категория сложности и последствий.

Является ли определение учащихся в школе к присутствующим на объекте (котельная) правильным?

Просьба дать пояснения, кто прав кто не прав и какая категория по Вашему мнению действительно является правильной, дать совет что делать чтоб строить по 2-3 категории и помочь развить тему для всех нас, строителей, монтажников, проектировщиков. Спасибо за внимание, извините если где-то не ясно написал.

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

наскільки правильним є посиланя на Накази не скажу, думаю що вони мають право на нього посилатись. якщо хочете можете звернутись лстом в МРРБ, але в них там самих зараз чорт ногу зломить - косяк на косяку.
а для укрдержекспертизи можете замовити окремо визначення категорії складності в незалежній організації або в будь-якого сертифікованого архітектора.

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Думается мне, МРРБ ответ даст вполне предсказуемый, тот который интересен Экспертизе... Вот только почему по сути, в Наказ был добавлен совершенной новый и не упоминающийся в ДБН критерий - экология? Выходит что каким-то Наказом был пересмотрен подход к оценке сложности проекта. Спасибо за совет.

Понравилось! Не понравилось

4

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Згідно Настанови  «об'єкт підвищеної небезпеки - це об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру».
А якщо зробити ОВНС і нормативно встановлені порогові маси НЕ БУДЕ ПЕРЕВИЩЕНО. Можливо тоді і об'єкт не буде віднесено до підвищеної небезпеки.
У нашого колеги була подібна ситуація з БІОТАЛОМ в готелі - віднесли до V категорії весь комплекс

Понравилось! +1 Не понравилось

5

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Если я правильно понял у вас котельная отдельностоящая. Школа - существующая. Комплекс, состоящий из школы и котельной, будет иметь 5-ю категорию категорию (по численности единовременно пребывающих школьников) согласно пункту М.2.1 приложения М. Хотя школа существующая, котельная - только строится. Это если сортир захотят деревяный на територии вокзала построить, то тоже 5ю присвоят? Сортир ведь входит в комплекс вокзала :)
В то же время, сугубо котельная опираясь на тот же пункт будет иметь 3-ю категорию. Имея 3ю категорию, можно было бы только ПОГОДИТЬ заяву о намереньях для ОВОС и все, опираясь при этом на:
- ЗУ "Об архитектурной деятельности", статья 7, абзац 3
- ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности", статья 31, часть 3 и 6
- ЗУ "Об экологической экспертизе", статья 37
В этой бочке непонятно чего ложкой дегтя выступает П О С Т А Н О В А від 27 липня 1995 р. N 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять  підвищену екологічну небезпеку". Критерия оценки нету, сугубо одно предложение пункта 10. Будь-то 100 МВт или 100 кВт - все равно.
У нас сейчас экология, опираясь на данную постанову, затребовала дополнительно согласовать заяву о намереньях с органами государственного экологического и санитарного надзора.

Понравилось! +1 Не понравилось

6 Отредактировано Сашко (2013-02-07 23:30:18)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Revonik пишет:

Однако, ссылаясь на  " НАСТАНОВУ СХВАЛЕНУ рішення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України "від 16.06.2011 № 59"
УГС ссылается на эту "Настанову", в которой ДОПИСАЛИ что объектом повышенной опасности является "об’єктіи, що становлять підвищену екологічну небезпеку" - без на то основания, просто так решили

Далі немає сенсу читати. Ця "Настанова" вже давно не діє.
Це по-перше.
По друге. Не знаю як в останній (третій) редакції, але в другій редакції ДCTУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х було чітко вказано (п. 4.4):
При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для життя чи здоров’я, вважається, що на об’єкті постійно перебувають люди, якщо вони знаходяться там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік (загалом не менше ніж 1200 годин за рік).
Доречі, така ж фраза була і в вищезгаданій нині покійній "Настанові...".

Так що здається "Донбассгражданпроект" продемонстрував непрофесіоналізм. Бо імхо учні так довго протягом року (1200 годин) на території школи не перебувають. Враховуючи, що вони вчаться по півдня і мають четверо канікул на рік. Хоча з іншого боку гуртки, "продльонка"...Потрібен детальний розрахунок часу перебування дітей.

Ну і по-третє, ви абсолютно праві: критерієм оцінки є кількість людей, що перебувають на об'єкті (  об'єкті будівництва ). Визначення терміну "об'єкт будівництва" є в наказах Мінрегіонбуду:
Об'єкти будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
В даному випадку вам треба хилити до того, що "школа+котельня" не є комплексом.
Це з одного боку. З іншого боку, в тій же другій редакції ДCTУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х був ще такий пункт 4.9:
4.9 При проектуванні комплексів (будов), до складу яких входить декілька окремих будівель або споруд, клас наслідків (відповідальності) визначається незалежно для кожної будівлі або споруди (блоку, секції, які незалежні за планувальними, конструктивними і інженерними рішеннями). 
Тобто треба спробувати довести цю саму незалежність (з незалежністю планувальних і конструктивних рішень проблем не буде, щодо інженерних рішень тут треба подумати, адже в даному випадку одна будівля виробляє тепло для забезпечення ним іншої будівлі). Одним словом тут чорт ногу зламає, але все одно успіхів вам і не здавайтесь.

Понравилось! +1 Не понравилось

7 Отредактировано Revonik (2013-02-08 12:56:36)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Большущее спасибо за предоставление такого количества информации и ссылок на законы!
Я не пояснил сразу - это не совсем капитальное строительство. Это реконструкция. Здание существует, в него нужно вместить новую котельную (оборудование).
Сашко, однако, если сейчас я позвоню и начну спорить - они скажут что справка давалась в 2012 году, действовал другой ДБН, сейчас Вы на него ссылаться не сможете и т.п., т.к. в новом этого нет. Речь идёт о ДБН 2012 - я пункта 4.9 в нём не нашёл. К тому-же это отпадёт т.к. проектируется только реконструкция котельной, она предназначена для теплоснабжения всего вокруг, но прежде всего потребитель будет школа. Кто захочет - тот подключится т.к. объект коммерческий. Вот доказать что школа и котельная не есть комплекс и нужно + делать упор на пункт 4.4  ДСТУ-Н- Б В.1.2-ХХ:201Х, но не могу найти третью редакцию чтоб убедиться в своей правоте.
Будьте добры, прокомментируйте

Далі немає сенсу читати. Ця "Настанова" вже давно не діє

каким-то подтверждением.  Попробую давить на эти два момента... ещё раз большое спасибо за помощь. Будут результаты - сообщу.

Добавлено - ГИП донбассгражданпроекта согласен с доводами и сказал будет разбираться.
Если будет справка о 3 категории, куда идти согласовывать проект ОВОС? Ведь УГС за ОВОС берётся только в случае 4-5 категории.

Понравилось! Не понравилось

8

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Вам необходимо согласовать Заявление о намереньях, как неотъемлемую часть ОВОСа. Согласовывает ее исполнительный комитет отвечающий за экологию и охрану природных ресурсов местной городской администрации. Из-за котельной заставят дополнительно согласовать это Заявление с органами государственного экологического и санитарного надзора. Больше нести проект никуда не нужно - опираясь на последний абзац 37 статьи ЗУ "Об экологической экспертизе", который в свою очередь ссылается на 31 статью ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности". А там пункт 3 - объекты 1-3 категории сложности не подлежат обязательной экспертизе. Но, это еще не значит, что можно согласовать только это Заявление и не делать проект ОВОСа. Так не выйдет - при согласовании требуют проект ОВОСа, его смотрят, проверяют все ли выполнено. Естественно, находят кучу недочетов и не согласовывают Заявление пока вы их не устраните. Так по крайней мере происходит у нас. Возможно, в наших реалиях, у вас будет все по другому.

Понравилось! Не понравилось

9

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Спасибо, в Луганской области в общем так-же, просто как показала практика в каждом монастыре свой устав...

Понравилось! Не понравилось

10

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Revonik пишет:

Большущее спасибо за предоставление такого количества информации и ссылок на законы!
Я не пояснил сразу - это не совсем капитальное строительство. Это реконструкция. Здание существует, в него нужно вместить новую котельную (оборудование).
Сашко, однако, если сейчас я позвоню и начну спорить - они скажут что справка давалась в 2012 году, действовал другой ДБН, сейчас Вы на него ссылаться не сможете и т.п., т.к. в новом этого нет. Речь идёт о ДБН 2012 - я пункта 4.9 в нём не нашёл. К тому-же это отпадёт т.к. проектируется только реконструкция котельной, она предназначена для теплоснабжения всего вокруг, но прежде всего потребитель будет школа. Кто захочет - тот подключится т.к. объект коммерческий. Вот доказать что школа и котельная не есть комплекс и нужно + делать упор на пункт 4.4  ДСТУ-Н- Б В.1.2-ХХ:201Х, но не могу найти третью редакцию чтоб убедиться в своей правоте.
Будьте добры, прокомментируйте

Далі немає сенсу читати. Ця "Настанова" вже давно не діє

каким-то подтверждением.  Попробую давить на эти два момента... ещё раз большое спасибо за помощь. Будут результаты - сообщу.

Добавлено - ГИП донбассгражданпроекта согласен с доводами и сказал будет разбираться.
Если будет справка о 3 категории, куда идти согласовывать проект ОВОС? Ведь УГС за ОВОС берётся только в случае 4-5 категории.

ДБН А.2.2-3-2012. "Склад та зміст проектної докуменації" п.4.10 дає чітку відповідь щодо внесення змін в проектну документацію при зміні чинних норм (аналогічні пункти були і в більш ранніх нормах). І час видачі дозвільних документів (довідок) не має ніякого значення.
Розділ 3 (там же) роз"яснює, що є реконструкція, а що - капітальний ремонт. Можливо, це допоможе в вирішенні питання.
Якщо продовжити логічний ланцюжок "школа+котельня=комплекс", то можна дійти до того, що, в цей комплекс доведеться включити весь газопровід до дірки в землі, звідки газ виходить...
А як взяти до уваги електрику - то й енергетичну систему Європи (як мінімум).
Котельня окрема будівля?
то який же це комплекс?

Понравилось! Не понравилось

11 Отредактировано Сашко (2013-02-09 11:36:40)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Revonik пишет:

Будьте добры, прокомментируйте

Далі немає сенсу читати. Ця "Настанова" вже давно не діє

каким-то подтверждением.  Попробую давить на эти два момента...

Будь ласка.
Абзац 2 сторінки 1 цієї "Настанови..." говорить:
Настанова містить рекомендації щодо застосування будівельних норм та усталених методик при визначенні категорій складності для подальшого проектування і експертизи до набрання чинності змін до ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» і ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» або їх нових редакцій
Перша подія (набрання чинності нової редакції ДБН А.2.2-3) сталась 01.07.2012.
Друга подія (набрання чинності відповідних змін до ДБН В.1.2-14-2009) сталась ще раніше: 01.04.2012 р.
Таким чином, ця "Настанова" не діє з 01.07.2012 р. Замість неї діє ДСТУ-Н- Б В.1.2-ХХ:201Х. Хоч це і проект на розгляді, але в новому ДБН А.2.2-3-2012 (п. 4.7) є пряма вказівка, що категорію складності об'єкта будівництва слід визначати за цим ДСТУ. Так що про "Настанову..." треба забути.

Понравилось! Не понравилось

12

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Очень благодарен участникам форума. Комплексная экспертиза пройдена, максимально полученная категория сложности 3. Долго сопротивлялись, но на каждый раз не без Вашей помощи находили контраргументы и они поняли - что дальше будет явный криминал.
Вывод один - изучать и быть на два шага впереди Ваших инспекторов и контролирующих органов, только так правильно добьёшся своего (отпускаем взятки и т.п.).

Понравилось! Не понравилось

13

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

К сожалению 14.05.2013 вступил в силу ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, и какой то умник в окончательной редакции добавил хитрый пункт: "А.2 Виходячи з того, що об’єкти, які відповідно до Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку [8], а також ті, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, є такими, що відповідно до Закону «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [6] несуть реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, їх слід відносити до V категорії складності згідно з Порядком віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності [9]. Клас наслідків (відповідальності) таких будинку,
будівлі, споруди або лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури визначається та застосовується при проектуванні відповідно до розділів 4 та 6 цього стандарту."

где [8] старая допотопная постанова КМ від  27  липня  1995 р. N 554 где звучит: "п.10 Виробництво електроенергії і тепла  на  базі  органічного палива."

И по п.10 нормальных разьяснений не встречал, получается даже банальный бытовой котел и ли буржуйка установленная, например в в сторожке подпадает под обьект V категории сложности, со всеми вытекающими проблемами: проектирование в 3 стадии, комплексная экспертиза, уже разрешительный принцип строительства, а не декларативный, как для обьектов І-ІІІ категории сложности.

Понравилось! Не понравилось

14

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Хотя по моему мнению п10 постанови КМ від  27  липня  1995 р. N 554 говорит о "производстве тепла" в том смысле как производство и последующая продажа, это ТЭЦ, квартальные котельные и тому подобное, это не должно касаться индивидуальных котельных.

Но это сугубо мое мнение, которое ничем не подтверждается.

Раньше были попытки  в разных документах, где отделялись обьекты мощностью до 200кВт и не более 2х котлов. Сейчас они не действуют.

Так, что теперь буржуйка в сторожке, это как атомная электростанция или стадион на 100тыс.

Понравилось! Не понравилось

15

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

enterprise92 пишет:

К сожалению 14.05.2013 вступил в силу ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, и какой то умник в окончательной редакции добавил хитрый пункт: "А.2 ...

Стандарт - вещь для добровольного использования (это закон).

Дополнительно смотрите: http://archiforum.org.ua/viewtopic.php?pid=5106#p5106

а также: СТАНДАРТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ СКЛАДНОСТІ - http://archipost.info/2013/05/18/standa … kladnosti/

Понравилось! Не понравилось

16

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Крик души...

Приняли прекрасный Закон «Про регулювання містобудівної діяльності». Все вздохнули с облегчением.

А какаето кАзлы от экологии и иже с ними, маленьким пунктиком в подзаконном акте ПЕРЕЧЕРКНУЛИ ВСЮ СУТЬ, ВСЮ ХОРОШУЮ ЗАДУМКУ ДЕРЕГУЛЯЦИИ.. И ВСЕ ПОХЕРИЛИ..

КАК ЖИТЬ ??? В ТАКОЙ СТРАНЕ...

Понравилось! Не понравилось

17

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

enterprise92 пишет:

Крик души...

Приняли прекрасный Закон «Про регулювання містобудівної діяльності». Все вздохнули с облегчением.

...

Не идеализируйте даже этот закон. Совершенству нет предела.

Понравилось! Не понравилось

18

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

consultant пишет:
enterprise92 пишет:

К сожалению 14.05.2013 вступил в силу ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, и какой то умник в окончательной редакции добавил хитрый пункт: "А.2 ...

Стандарт - вещь для добровольного использования (это закон).

Дополнительно смотрите: http://archiforum.org.ua/viewtopic.php?pid=5106#p5106

а также: СТАНДАРТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ СКЛАДНОСТІ - http://archipost.info/2013/05/18/standa … kladnosti/


Спасибо, хорошие ссылки

Понравилось! Не понравилось

19

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Буду следить за темой. Надеюсь государство станет на нашу сторону.
Действительно, котельная будь то 50...500..10000 кВт уже = АЭС. Сократить потребления газа в стране? Легко! Не нужно давать денег! Дайте доступ к сетям тепло комун. энерго, дайте работающие законы которые будут исполнятся в теме "производство-транспортировка-продажа" тепла\газа\электроэнергии БЕЗ включений выгодных корупционерам и всё - инвесторы и грамотные люди (а они есть!) сделают всё сами. Будут и пеллеты, и уголь, и солома, да что хотите будет.

Понравилось! Не понравилось

20 Отредактировано winim (2013-06-20 14:22:28)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Может кто поделится из форумчан расчетом категории сложности котельной на твердом топливе? Будем очень благодарны!

Понравилось! Не понравилось

21

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

winmin, если расчёт ещё требуется - напишите в л.с. адрес электронной почты.

Коллеги, вступил в силу новый ДСТУ. Снова сулят 5 категорию - как парировать?

Понравилось! Не понравилось

22

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Только что получил.  200 кВт и выше - 5-я категория

Post's attachments

Иконка вложений Мінрегіон лист-розяснення від 02.092013 №7_16-1366 (котельні).pdf 314.23 Кб, 296 скачиваний с 2013-09-04 

Понравилось! +3 Не понравилось

23 Отредактировано Revonik (2013-09-05 13:18:48)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

Как можно жить в стране, руководители которой говорят о способствовании массовому переходу с газа на альтернативные виды энергоносителей, а с другой стороны НАБИВАЮТ КАРМАНЫ ПУТЁМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ согласований в свои подконтрольные организации да ещё с такими сложностями?. Но настолько наглого подхода ещё не было! Приравнять 200 кВт котельную к 5 категории - нужно быть бесстрашным перед  народом и своей совестью, вилы то с сарая никуда не делись! Это же нужно быть такими наглыми, лживыми, жадными подонками!?!? Почему мы молчим? Что можем сделать?

Понравилось! Не понравилось

24 Отредактировано Sabotage (2013-09-05 16:02:24)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

И тут возникает любопытный вопрос требующий уточнения. Если есть, к примеру, маленькое офисное здание, что по расчетам имеет третью категорию и не подлежит обязательной экспертизе. Но при этом имеет крышную котельную на 250 кВт, то согласно этому письму и пункту М.2 приложения М к ДБН А.2.2-3:2012 необходимо нести всю проектную документацию на экспертизу, включая само офисное здание?

Понравилось! Не понравилось

25 Отредактировано Дюма (2013-09-05 16:51:58)

Re: Угольная котельная отдельностоящая - категория сложности?

А если попробовать сделать встроенную или крышную котельную  отдельным проектом и только ее отдать на экспертизу?

Понравилось! Не понравилось